ŠTUDENTI ARCHITEKTÚRY WANTED!

25. mája 2022

Vážení, do nášho tímu hľadáme študentov architektúry a urbanizmu, ideálne MSP alebo posledného ročníka BSP na prax – stáž – letnú brigádu. Ak si študent aj nižších ročníkov a máš záujem u nás stážovať, neváhaj a daj nám vedieť – miesta a práce je u nás dosť.

Ponúkame:

 • získať skúsenosti na projektoch rôznych mierok od tvorby územných plánov po interiér, od architektonických štúdií cez projektové dokumentácie všetkých stupňov,
 • zoznámiť sa s náplňou práce architekta na Útvare hlavného architekta mesta s možnosťou trvalej spolupráce v budúcnosti,
 • stať sa spolutvorcom projektov revitalizácie verejných priestorov mesta,
 • stať sa súčasťou partie nadšencov, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú a aktívne sa podieľajú na jeho tvorbe,
 • flexibilnú pracovnú dobu, office v centre mesta,
 • nástup od 01.07.2022 alebo dohodou a nebude to zadarmo!

Požadujeme:

 • kreativitu, nadšenie, predstavivosť a hlavu plnú nápadov,
 • znalosť grafických programov, hlavným ťažiskom práce je tvorba vizualizácii exteriéru, mestského mikropriestoru

Info navyše – konkrétne projekty, ktoré pripravujeme, pre znalcov aj neznalcov Žiliny. Projekty je možné dopracovať v rámci bakalárskej, prípade diplomovej práce, pod vedením skúsených architektov:

 • Objekt Ciachovne – prvej parnej elektrárne v meste, ktorá je obostavaná funkcionalistickou administratívnou budovou bývalých elektrární, ktoré budú skonvertované na obytný blok,
 • Revitalizácia územia biocentrum Bôrik – územie ekologickej stability so starým vojenským cintorínom, hvezdárňou a areálom vodární s vodojemami a vytvorením envirocentra,
 • Koncepcia územia Nového cintorína s novými formami pochovávania,
 • Nový kultúrny dom Budatín a  rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov na komunitné centrá,
 • revitalizácia nábrežia rieky Rajčianky,
 • revitalizácia celého nábrežia Váhu – Trojbrežie,
 • premena priemyselných areálov – Slovena a PCHZ (Považské chemické závody),
 • rekonštrukcie – adaptácie výmenníkových staníc či domovy pre seniorov,
 • a iné 🙂

V prípade záujmu, neváhajte, mailujte na rudolf.chodelka@zilina.sk, volajte +421 41 434 4205. Potešíme sa každému CV či portfoliu!