ŠTUDENTI ARCHITEKTÚRY WANTED!

2. júla 2021

Vážení, do nášho tímu hľadáme študentov architektúry a urbanizmu, ideálne MSP alebo posledného ročníka BSP na prax – stáž – letnú brigádu, vítané sú aj zohraté partie. Ak si študent aj nižších ročníkov a máš záujem u nás stážovať, neváhaj a daj nám vedieť – miesta a práce je u nás dosť.

Ponúkame:

 • získať skúsenosti na projektoch rôznych mierok od tvorby územných plánov po interiér, od architektonických štúdií cez projektové dokumentácie všetkých stupňov,
 • zoznámiť sa s náplňou práce architekta na Útvare hlavného architekta mesta s možnosťou trvalej spolupráce v budúcnosti,
 • stať sa spolutvorcom projektov revitalizácie verejných priestorov mesta,
 • možnosť spolupodieľať sa na projektoch Žilina2026, Kreatívna Žilina, Mestské zásahy Žilina 2026 a mnoho ďalších …
 • stať sa súčasťou partie nadšencov, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú a aktívne sa podieľajú na jeho tvorbe,
 • flexibilnú pracovnú dobu, office v centre mesta,
 • nástup od 12.7.2021 (alebo dohodou) a nebude to zadarmo 😊

Požadujeme:

 • kreativitu, nadšenie, predstavivosť a hlavu plnú nápadov,
 • znalosť grafických programov, hlavným ťažiskom práce je tvorba vizualizácii exteriéru, mestského mikropriestoru

Info navyše – konkrétne projekty, ktoré pripravujeme, pre znalcov aj neznalcov Žiliny. Projekty je možné dopracovať v rámci bakalárskej, prípade diplomovej práce, pod vedením skúsených architektov:

 • adaptácie budovy v areáli SAD Žilina (vo vlastníctve Mesta Žilina).  “Hangár”.  Makerspace (verejná dielňa), konferenčná a koncertná sála, vrátane riešenia celého územia,
 • Múzeum Vody (adaptácia bývalého vodojemu). Celé územie, vrátane urbanistických vzťahov, vytvorenie environmentálneho múzea (návštevnícke centrum + kaviareň + workshopové priestory, prírodný amfiteáter…),
 • Mestský inštitút – PASÁ:Ž – rekonštrukcia budovy, vytvorenie kancelárskych, prezentačných a vzdelávacích priestorov (miestnosť pre workshopy, prednášky),
 • Nový kultúrny dom Budatín a  rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov na komunitné centrá,
 • S2: Rondel – black/box, t.j. multifunkčná sála pre predstavenia (divadlo, tanec) pre cca 150 miest s flexibilným javiskom,
 • revitalizácia nábrežia rieky Rajčianky,
 • revitalizácia celého nábrežia Váhu – Trojbrežie,
 • premena priemyselných areálov – Slovena a PCHZ (Považské chemické závody),
 • rekonštrukcie – adaptácie výmenníkových staníc (na komunitné centrá…)

V prípade záujmu, neváhajte, mailujte na rudolf.chodelka@zilina.sk, volajte +421 41 434 4205. Potešíme sa každému CV či portfoliu!