Aktuality


Workshop Kreatívne trhovisko v spolupráci s FAD STU

30. novembra 2020

Prvá lastovička podpísaného Memoranda o spolupráci medzi Fakultou architektúry a dizajnu STU a Mestom Žilina je na svete! V priebehu mesiaca október/ november 2020 sa konal online workshop s hlavnou témou Kreatívne Trhovisko. V súčasnej dobe mesto Žilina veľmi intenzívne vníma potrebu nového vonkajšieho kreatívneho trhoviska, ktoré by svojím prevedením reflektovalo potrebu obyvateľov mesta po trhovom mieste, no zároveň aj trendy v navrhovaní obdobných funkčných plôch a prevádzok. Mesto v […]

ÚHA vyhlasuje nové výberové konania

27. novembra 2020

ÚHA vyhlasuje nové výberové konania na pozície Referent architektúry a urbanizmu, kde budú prijatí dvaja zamestnanci na túto pozíciu, Referent koncepcie mestskej zelene a Referent SMART agendy a GIS špecialista, kde je vypísané výberové konanie na jedného zamestnanca na každú z pracovných pozícii.

Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

19. novembra 2020

Cieľom zabezpečenia služieb architekta je riešenie jednotlivých zadaní malého rozsahu vo verejnom priestore podľa potrieb verejného obstarávateľa tam, kde svojím malým rozsahom nie je efektívne vyhlasovať architektonicko – urbanisticko – krajinárske anonymné súťaže.  Maximálna odmena zákazky v celkovom rozsahu je bez DPH v sume 25.000,- €, vrátane DPH v sume 30.000,- €. Doba trvania zákazky je od jej účinnosti až do vyčerpania limitnej ceny, najdlhšie však 24 mesiacov odo dňa […]