Architektonické štúdie


Vyjadrite sa k štúdii revitalizácie sídliska Vlčince III

30. augusta 2023

V spolupráci s Mestom Žilina zabezpečujeme spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk. Po vypracovaní urbanistických štúdií na jednotlivé sídliská ako Hliny I – VIII, Pod nemocnicou, Vlčince I, II a IV sa architekti zamerajú na ďalšiu obytnú zónu, ktorou je sídlisko Vlčince III. Cieľom pripravovanej štúdie je revitalizácia priestoru, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň […]