Aktuality


LETNÁ STÁŽ PRE ŠTUDENTOV

29. mája 2023

STÁŽ PRE ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU  Hľadáme posily! Ak si študent architektúry, urbanizmu (a pod.), bavia ťa témy mestského rozvoja, architektúra, verejné priestory či strategické plánovanie, máš toto leto šancu spolupracovať s nami na projektoch rôznych mierok a spolupodieľať sa aj na utváraní verejného priestoru Žiliny.  NÁPLŇ PRÁCE  ÚHA je mladá mestská organizácia, ktorá okrem iného rieši koncepčné témy mesta, projekty vo verejnom priestore, revitalizácie území, či architektonické súťaže. ÚHA nie […]

ÚHA hľadá referenta architektúry a urbanizmu

30. júna 2022

ÚHA Žilina vyhlasuje nové výberové konanie na pozíciu Referent architektúry a urbanizmu. Predpokladaný nástup je od 1.9. 2022. Žiadosti je potrebné zaslať na adresu rudolf.chodelka@zilina.sk do 21. 7. 2022.

ÚHA vyhlasuje nové výberové konania

28. marca 2021

ÚHA Žilina vyhlasuje nové výberové konania na pozíciu Referent architektúry a urbanizmu a Referent ochrany prírody a tvorby krajiny. Na obe pozície bude vybraný jeden uchádzač. Nástup pre obe pozície je od 15.4. 2021. Žiadosti je potrebné zaslať na adresu rudolf.chodelka@zilina.sk do 6. 4. 2021.