Na stiahnutie

Rok 2023

  • Urbanistická štúdia Vlčince III., 15. 12. 2023 ( ZIP )
  • Urbanistická štúdia Vlčince II., 01. 01. 2023 ( ZIP )

Rok 2022

  • Ideová štúdia Centrum Strážov, 05. 08. 2022 ( ZIP )
  • Architektonická štúdia Interiér Starej Radnice, 01. 07. 2022 ( ZIP )
  • ÚPN-M Žilina – Zmeny a Doplnky č. 9, 21. 06. 2022 ( ZIP )
  • ÚPN-M Žilina – Zmeny a Doplnky č. 8 – časť. 2, 21. 06. 2022 ( ZIP )
  • ÚPN-M Žilina – Zmeny a Doplnky č. 8 – časť. 1, 21. 06. 2022 ( ZIP )

Rok 2021

  • Urbanistická štúdia Solinky Centrum, 19. 11. 2021 ( ZIP )
  • Urbanistická štúdia Vlčince I-IV, 29. 7. 2021 ( ZIP )
  • Urbanistická štúdia Hliny V-VI, 29. 7. 2021 ( ZIP )

Rok 2020

  • Urbanistická štúdia Pod nemocnicou, 2. 10. 2020 ( ZIP )
  • UPN-M-Žilina-ZaD-č.7 (6b), 2. 6. 2020 ( ZIP )
  • Urbanistická štúdia Hliny I-II, 6. 3. 2020 ( ZIP )
  • Urbanistická štúdia Hliny VII, 3. 2. 2020 ( ZIP )

Rok 2019

  • Urbanistická štúdia Hliny III-IV, 17. 12. 2019 ( ZIP )
  • Urbanistická štúdia Hliny VIII, 17. 12. 2019 ( ZIP )
  • ÚPN-Z Žilina – Bulvár, 26. 6. 2019 ( ZIP )
  • UPN-M-Žilina-ZaD-č.6a, 11. 3. 2019 ( ZIP )

Rok 2018

  • ÚPN-M Žilina – Zmeny a Doplnky č.5, 11. 5. 2018 ( ZIP )

Rok 2017


Rok 2016

  • ÚPN-Z Žilina, IBV Hájik – Bradová, 17. 10. 2016 ( PDF )
  • Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok č.4, 13. 7. 2016 ( ZIP )

Rok 2015

  • Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok č.2, 20. 7. 2015 ( PDF )
  • Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok č.3, 20. 7. 2015 ( PDF )
  • ÚPN-Z Žilina Centrum Rudiny II, 20. 7. 2015 ( PDF )

Rok 2014

  • ÚPN-Z Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách – výsledný návrh, 14. 5. 2014 ( ZIP )

Rok 2013

  • Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky č.1, 25. 7. 2013 ( ZIP )

Rok 2012

  • Územný plán mesta Žilina, 25. 7. 2012 ( ZIP )

Rok 2009

  • Historický vývoj územnoplánovacej dokumentácie, 29. 7. 2009 ( ZIP )
  • Parkoviská Žilina, 30. 3. 2009 ( ZIP )

Rok 2008

  • Zadanie pre Územnú prognózu strategického rozvoja mesta Žilina, 29. 1. 2008 ( PDF )
  • Zadanie pre Územnú prognózu strategického rozvoja mesta Žilina, 29. 1. 2008 ( RTF , MS Word )
   VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rok 2007

 • ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŽILINA, 18. 6. 2007 ( RTF , MS Word )