Vytvárame lepšie mesto

Útvar hlavného architekta mesta Žilina je pracoviskom zaoberajúcim sa architektúrou, urbanizmom, územným plánovaním a  koncepciou tvorby mesta. Koordinuje územnoplánovacie a urbanisticko-architektonické činnosti, spracováva koncepčné dokumenty v oblasti plánovania a tvorby mesta a zhromažďuje dôležité informácie o území.

Hlavný architekt mesta Žilina spolu s kolegami pracuje na príprave územného plánu a jeho zmien a doplnkov, územnoplánovacích podkladov, vyhlasuje architektonické a urbanistické súťaže a podieľa sa na tvorbe kvalitného verejného priestoru.

aktuality

SÚŤAŽ – Môj obľúbený strom

Útvar hlavného architekta s Oddelením životného prostredia mesta Žilina vyhlasujú SÚŤAŽ pre všetky deti od 0 do 15 rokov „MÔJ OBĽÚBENÝ STROM“ Nakresli svoj obľúbený strom a napíš k nemu krátky príbeh. Máš svoj obľúbený strom? Čo sa Ti na ňom páči? Viaže sa k nemu nejaký príbeh? Prečo máš rád práve tento strom? Vieš kto ho zasadil? Hrávaš sa v jeho tieni alebo máš na ňom hojdačku? Čo pre […]

LETNÁ STÁŽ PRE ŠTUDENTOV

STÁŽ PRE ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU  Hľadáme posily! Ak si študent architektúry, urbanizmu (a pod.), bavia ťa témy mestského rozvoja, architektúra, verejné priestory či strategické plánovanie, máš toto leto šancu spolupracovať s nami na projektoch rôznych mierok a spolupodieľať sa aj na utváraní verejného priestoru Žiliny.  NÁPLŇ PRÁCE  ÚHA je mladá mestská organizácia, ktorá okrem iného rieši koncepčné témy mesta, projekty vo verejnom priestore, revitalizácie území, či architektonické súťaže. ÚHA nie […]

DISKUSNÝ KLUB: Od udržateľných budov k udržateľným mestám

Pozývame vás na diskusný klub 23.5. 2023 popoludní od 13:00 do 16:00 v priestore PASÁ:Ž – platforma architektúry a mestského plánovania. Inštitút pre pasívne domy pripravuje diskusné kluby, ktoré sú príležitosťou na stretnutie architektov a odborníkov v slovenských mestách, ako aj zvyšovanie informovanosti samospráv. Rozšírenie témy pasívnych budov na mierku štvrtí a miest je dôležitým posunom pri riešení uhlíkovej neutrality v stavebnom sektore. Diskusný klub štartuje v Žiline, na pôde […]