Vytvárame lepšie mesto

Útvar hlavného architekta mesta Žilina je pracoviskom zaoberajúcim sa architektúrou, urbanizmom, územným plánovaním a  koncepciou tvorby mesta. Koordinuje územnoplánovacie a urbanisticko-architektonické činnosti, spracováva koncepčné dokumenty v oblasti plánovania a tvorby mesta a zhromažďuje dôležité informácie o území.

Hlavný architekt mesta Žilina spolu s kolegami pracuje na príprave územného plánu a jeho zmien a doplnkov, územnoplánovacích podkladov, vyhlasuje architektonické a urbanistické súťaže a podieľa sa na tvorbe kvalitného verejného priestoru.

aktuality

POZVÁNKA: Výstava a Seminár / CENA ZUUPS 2023 – CENA ZA URBANIZMUS /

Srdečne Vás pozývame na Výstavu prihlásených diel vrámci Ceny ZUUPS 2023 – Ceny za urbanizmus. Výstava sa koná v termíne 09.04.2024-19.04.2024 v priestoroch Platformy pre architektúru a mestské plánovanie Pasá:ž. Súčasťou výstavy Ceny ZUUPS je tiež  výstava diel  autorizovaných krajinných architektov,  výber z tvorby  od roku 2018. Vernisáž so Seminárom sa uskutoční 09.04.2024 o 15.00 hod. v priestoroch Pasá:ž . Téma seminára: Plánovanie a jeho význam v rozvoji mesta. Bližšie info […]

SÚŤAŽ: REVITALIZÁCIA MPR, REKONŠTRUKCIA MARIÁNSKEHO NÁMESTIA A PRIĽAHLÝCH ULÍC

Historické centrum Žiliny je ojedinelou, charakteristickou a poznateľnou mestskou štruktúrou. Mariánske námestie, ako centrálny priestor Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, je najcennejším historickým priestorom sídelného útvaru. Jeho charakteristický štvorcový pôdorys, povýšený architektúrou objektov meštianskych domov s „laubňami“, je súčasťou identity mesta. Ciele a vízia Cieľom mesta je prostredníctvom súťaže návrhov nájsť riešenia pre komplexnú revitalizáciu historického centra s dôrazom na riešenie mestského interiéru Mariánskeho námestia a vybraných nadväzujúcich ulíc, ako návodu […]

POZVÁNKA: STRETNUTIE ARCHITEKTOV ŽILINY

Milí žilinskí kolegovia architekti, starší, mladší, či študenti! Srdečne Vás všetkých pozývame na 1. oficiálne stretnutie voľného združenia architektov Žiliny – ZAŽ, ktoré sa uskutoční 15.februára 2024 o 18.00 hod v priestoroch galérie EMÓCIA. Témou stretnutia bude Vizuálny smog. „Reklama je popri dlažbe, mobiliári, osvetlení, …. jeden z výrazných mestotvorných prvkov. Práve tieto prvky, ktoré človek vníma vo svojom horizonte, vytvárajú silný vizuálny vnem. Výrazným spôsobom ovplyvňujú celkové pôsobenie mesta, jeho […]