Námestie pri kríži – Závodie

Útvar hlavného architekta v spolupráci so študentmi architektúry vypracoval nový vizuál centrálneho verejného priestoru v mestskej časti Závodie. Hlavným dôvodom pre vypracovanie architektonickej štúdie bolo navrhnúť kvalitný verejný priestor s charakterom zeleného námestia a využitím potenciálu tohto miesta.

V súčasnosti sa tu nachádza rozsiahla asfaltová plocha, kde dochádza ku križovaniu niekoľkých ulíc a parkovania. Celý priestor je pretkaný sieťou komunikácií, pričom automobilová ani pešia doprava nie je jasne vymedzená. Uprostred sa nachádza kamenný kríž z roku 1806. Napriek tomu, že sa jedná o dôležitý pietny prvok, nenachádza sa v jeho blízkosti možnosť posedenia a okolie pôsobí nedôstojne.

Hlavným podkladom pre návrh konceptu tohto priestoru boli najmä dopravné rozbory pozostávajúce z dopravného prieskumu, ako aj analýzy ďalších dát, ktoré pomohli objasniť správanie jednotlivých používateľov v danom území.

Tento verejný priestor má obrovský potenciál stať sa príjemným miestom so zeleňou na stretávanie občanov s kvalitou vyhovujúcim súčasným štandardom a s ohľadom na adaptáciu na zmenu klímy. Preto sme vypracovali niekoľko variant riešení, ktoré vnášajú do priestoru zeleň a navrhujú ako by mohlo námestie vyzerať.

Hlavným konceptom návrhu je prepojenie hlavných peších ťahov v smere parčík- prevádzka Coop Jednota, ktorý je na základe analýz najviac frekventovaný chodcami. Preto tu navrhujeme nový zvýšený prechod pre chodcov. Uprostred námestia vznikne nový centrálny priestor- zelená oáza, ktorá umožní chodcom bezpečný a príjemný prechod cez v súčasnosti komplikovanú križovatku.  Okolie kríža bude tvorené menšou spevnenou plochou s posedením, obklopené kvetinovými záhonmi a vegetáciou. Celé námestie dostane zelený nádych, upokojí sa doprava a zvýši sa bezpečnosť chodcov a cyklistov. Parkovanie pred prevádzkou potravín zostáva zachované.

 

 

Váš podnet/názor môžete vyjadriť na našom webe v sekcii kontaktný formulár:

Kontakt – Útvar hlavného architekta (zilina.sk)