Aktuality


Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

19. novembra 2020

Cieľom zabezpečenia služieb architekta je riešenie jednotlivých zadaní malého rozsahu vo verejnom priestore podľa potrieb verejného obstarávateľa tam, kde svojím malým rozsahom nie je efektívne vyhlasovať architektonicko – urbanisticko – krajinárske anonymné súťaže.  Maximálna odmena zákazky v celkovom rozsahu je bez DPH v sume 25.000,- €, vrátane DPH v sume 30.000,- €. Doba trvania zákazky je od jej účinnosti až do vyčerpania limitnej ceny, najdlhšie však 24 mesiacov odo dňa […]

Memorandum o spolupráci FAD STU a Mestom Žilina

22. októbra 2020

Dnes podpísal primátor Peter Fiabáne za on-line prítomnosti dekana Pavla Gregora Memorandum o spolupráci Mesta Žilina a Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave! Pre ÚHA je to možnosť zapájať mladých kreatívnych študentov do procesov plánovania mesta, kde si napríklad prostredníctvom urbanistických či architektonických štúdií môže mesto overiť jednotlivé prístupy tvorby, alebo výstupy použiť ako podklad ku zadaniam súťaží. Ďalší z obľúbených formátov spolupráce medzi študentami a mestom sú workshopy, […]

O kvalitnej architektúre sa treba rozprávať

8. októbra 2020

Mesto Žilina sa spolu s Útvarom hlavného architekta mesta zapojilo do 10. ročníka festivalu Deň architektúry, ktorý organizuje občianske združenie Kruh. Medzinárodný deň architektúry ako taký je oficiálne stanovený na prvý októbrový pondelok v roku. V Českej republike a na Slovensku sa však neoslavovalo len jeden deň, ale celý týždeň architektúry a to od 1-7/10/2020. Verejnosť sa počas týchto dní mohla napríklad dozvedieť viac o aktuálne platnom Manuáli reklamy Mestskej pamiatkovej […]