Aktuality


Deň architektúry 2023

21. septembra 2023

Spolok KRUH v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami pripravuje na jeseň desiaty ročník celorepublikového festivalu, do ktorého sú zapojené české, moravské a slovenské mesta a obce všetkých veľkostí. Tento rok sa uskutoční od 1. do 7. októbra 2020.

Vyjadrite sa k štúdii revitalizácie sídliska Vlčince III

30. augusta 2023

V spolupráci s Mestom Žilina zabezpečujeme spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk. Po vypracovaní urbanistických štúdií na jednotlivé sídliská ako Hliny I – VIII, Pod nemocnicou, Vlčince I, II a IV sa architekti zamerajú na ďalšiu obytnú zónu, ktorou je sídlisko Vlčince III. Cieľom pripravovanej štúdie je revitalizácia priestoru, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň […]

ÚHA hľadá referenta / referentku architektúry a urbanizmu

30. júla 2023

ÚHA Žilina vyhlasuje nové výberové konanie na pozíciu Referent / referentka architektúry a urbanizmu. Termín na zasielanie žiadostí je do 25. 9. 2023. Žiadosti spolu so životopisom, prípadne portfolio prác zasielajte emailom na lenka.likavcanova@zilina.sk. Predpokladaný nástup je od 1.11. 2023 (dohoda je však možná).