Aktuality


Športovo-rekreačný areál Žilina-Chrasť – Výsledky súťaže

4. júla 2022

V marci 2022 sme vyhlásili verejnú anonymnú ideovú kombinovanú urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov na “ ŠPORTOVO – REKREAČNÝ AREÁL ŽILINA – CHRASŤ „.  Doručených bolo 5 súťažných návrhov, ktoré všetky splnili obsahové a formálne zadanie súťažných podmienok a ktoré hodnotila odborná porota dňa 14.06.2022 v zložení Igor Teplan, Rudolf Chodelka, Tomáš Boroš, Anna Dobrucká a Michal Marcinov. Cieľom bolo získanie návrhov najvhodnejšieho využitia územia východne od sídliska Solinky, v priamej väzbe na […]

ÚHA hľadá referenta architektúry a urbanizmu

30. júna 2022

ÚHA Žilina vyhlasuje nové výberové konanie na pozíciu Referent architektúry a urbanizmu. Predpokladaný nástup je od 1.9. 2022. Žiadosti je potrebné zaslať na adresu rudolf.chodelka@zilina.sk do 21. 7. 2022.

Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline

2. mája 2022

V spolupráci s Mestom Žilina a Správou športových zariadení mesta Žilina vyhlasujeme verejnú projektovú dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na revitalizáciu a dostavbu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. Od súťažiacich sa očakáva návrh nového riešenia športovo-rekreačného areálu Mestskej krytej plavárne s dostavbou nových objektov podľa lokalitného programu. Vo vymedzenom území, na ploche s výmerou cca 2,25 ha je potrebné riešiť novú koncepciu organizácie areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. […]