Aktuality


Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline – Výsledky súťaže

28. novembra 2022

V máji 2022 Útvar hlavného architekta Žilina v spolupráci s Mestom Žilina, Správou športových zariadení mesta Žilina a obstaráme.sk vyhlásil verejnú projektovú dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na revitalizáciu a dostavbu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. Areál s budovou Mestskej krytej plavárne vznikol v rokoch 1960-1963 podľa projektu architekta Cimmermanna z roku 1959.  Bola to jedna z prvých krytých moderných plavární vo vtedajšej Česko-slovenskej republike, s 50-metrovým bazénom, ktorý spĺňal olympijské kritériá, […]

Deň architektúry 2022

7. septembra 2022

Spolok KRUH v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami vrátane ÚHA Žilina pripravuje na jeseň dvanásty ročník celorepublikového festivalu, do ktorého sú zapojené české, moravské a slovenské mesta a obce všetkých veľkostí. Tento rok sa uskutoční od 30. septembra do 6. októbra 2022 a Žilina sa tak zapojí do festivalu po tretí krát. Medzinárodný deň architektúry ako taký je oficiálne stanovený na prvý októbrový pondelok. V České republike a lokálne […]

Vyjadrite sa k štúdii revitalizácie sídliska Vlčince II

6. septembra 2022

V spolupráci s Mestom Žilina zabezpečujeme spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk. Cieľom pripravovanej štúdie je vytvoriť priestor, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň bude štúdia slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie následných projektových dokumentácií obnovy verejných priestorov uvedených sídlisk. Do revitalizácie verejného priestoru chceme zapojiť aj samotných občanov, ktorí najlepšie poznajú prostredie, v ktorom […]