Aktuality


VÝSTAVA A SEMINÁR / CENA ZUUPS 2023 – CENA ZA URBANIZMUS /

16. mája 2024

Pod záštitou primátora mesta Žilina a v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, hostil Útvar hlavného mesta Žilina v priestoroch Platformy pre architektúru a mestské plánovanie Pasá:ž Výstavu a Seminár o územnom plánovaní. Témou seminára bolo: Plánovanie a jeho význam v rozvoji mesta. Ďakujeme všetkým, ktorí sa Seminára a následnej Vernisáže zúčastnili.    

POZVÁNKA: PREDSTAVENIE IDEOVO-ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE NÁMESTIA PRI KRÍŽI V ZÁVODÍ

23. apríla 2024

Útvar hlavného architekta v spolupráci so študentmi architektúry vypracoval nový vizuál centrálneho verejného priestoru v mestskej časti Závodie. Hlavným dôvodom pre vypracovanie architektonickej štúdie bolo navrhnúť kvalitný verejný priestor s charakterom zeleného námestia a využitím potenciálu tohto miesta. V súčasnosti sa tu nachádza rozsiahla asfaltová plocha, kde dochádza ku križovaniu niekoľkých ulíc a parkovania. Celý priestor je pretkaný sieťou komunikácií, pričom automobilová ani pešia doprava nie je jasne vymedzená. Uprostred sa nachádza kamenný kríž z roku […]

POZVÁNKA: Deň bezpečnej ulice na ZŠ s MŠ sv. Gorazda

17. apríla 2024

Útvar hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina v týchto mesiacoch pracuje na projekte s názvom Bezpečné ulice, vďaka ktorému chce vytvoriť inkluzívne prostredie a zvýšiť bezpečnosť pohybu detí nielen v okolí škôl. Deti pre svoj zdravý vývoj potrebujú pohyb a určitú mieru slobody, vďaka ktorej sa učia zodpovednosti a nezávislosti. Pohybujú sa však v silne motorizovanom prostredí a automobilová doprava je nadradená ostatným spôsobom dopravy. Zámerom ÚHA je správne vyhodnotiť kolízne situácie či miesta a spolu s deťmi a ich rodičmi nájsť komplexné […]