VÝSTAVA A VERNISÁŽ / FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 /

13. júna 2024Pod záštitou Dr. Johannesa Wimmera –  veľvyslanca Rakúskej republiky v SR , Petra Fiabáneho – primátora Mesta Žilina, Slovenskej komory architektov a Spolku architektov Slovenska, hostil Útvar hlavného mesta Žilina v priestoroch Platformy pre architektúru a mestské plánovanie Pasá:ž Výstavu s Vernisážou / Fórum drevostavieb 2024 /.

Následne sa po Vernisáži odohrala Medzinárodná konferencia FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 – Méty v stavaní z dreva, v priestoroch Novej Synagógy v Žiline.

Na podujatí vystúpili architekti a odborníci na stavanie z dreva zo SR, ČR a Rakúska:

CARAVAN Atelier – Viviana Schimmenti a Angelo Ferrari (Rakúsko);

Kamil Mrva, KMA (Česko);

Ivan Kolárik, KONTRAKTING;

Pavol Pokorný, Pokorny architekti;

Andrej Hašta, analytik;

Michal Diviš, ateliér MDA;

Tomáš Tornyos, ateliér Tornyos Architects;

Ľubica Fábri, Centrum ARCHA / Fórum drevostavieb v SR

Výstava potrvá od: 3. – 28. 6. 2024, otvorená v pracovných dňoch od 08:30 do 14:00

Ďakujeme všetkým, ktorí sa Vernisáže a následnej Konferencie zúčastnili.