Deň architektúry 2023

21. septembra 2023Spolok KRUH v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami vrátane ÚHA Žilina pripravuje na jeseň trinásty ročník celorepublikového festivalu, do ktorého sú zapojené české, moravské a slovenské mesta a obce všetkých veľkostí. Tento rok sa uskutoční od 29. septembra do 5. októbra 2023 a Žilina sa tak zapojí do festivalu po štvrtý krát.
Medzinárodný deň architektúry ako taký je oficiálne stanovený na prvý októbrový pondelok. V České republike a lokálne na Slovensku však neoslavujeme iba jeden deň, ale celý týždeň architektúry. Prostredníctvom festivalu je umožnené širokej verejnosti nahliadnuť na svoje okolie nevšednou optikou pod vedením architektov/architektiek, historikov/historičiek či iných odborníkov a odborníčiek v oblasti architektúry, ktorí im približujú zaujímavosti z ich štvrte, bydliska a širšieho okolia. Deň architektúry je nielen architektúra a urbanizmus, ale aj širšie súvislosti, ktoré stoja na pozadí vzniku každého domu, parku, štvrte či mesta.

Podtitul tohtoročného festivalu „Objav konštrukcie!“ sa bude dotýkať každej pripravovanej akcie. Program zaháji vernisáž s diskusiou o budúcej vízii mesta na podklade prác študentov a študentiek Fakulty architektúry v Bratislave, pokračovať sa bude prechádzkou s výkladom o prelomových obdobiach a rozvoji mesta s historikom Dušanom Mellnerom a o výskume a pozadí reštaurátorských prác národných kultúrnych pamiatok Žiliny s odborníkmi z krajského pamiatkového úradu. Na deti čakajú až dva workshopy, kde sa na chvíľu sami stanú architektmi a architektkami. V rámci festivalu sú pripravené aj premietania filmov v Rosenfeldovom paláci.