Mestské zásahy

24. septembra 2020Kandidatúra mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry predstavuje nový impulz a príležitosť ako zlepšiť verejný priestor a kultúrnu infraštruktúru pre nás všetkých.Platforma Mestské zásahy ponúka príležitosť podeliť sa o Vaše návrhy, z ktorých je možné pri príprave projektov vychádzať. Hľadajú sa prázdne budovy, nefungujúce verejné priestory a možnosti, ako využiť ich skrytý potenciál.