OBEC STAVIA – výstava o viedenskom modeli dostupného bývania

15. marca 2023VÝSTAVA OBEC STAVIA – Viedenský model dostupného bývania

 

Útvar hlavného architekta mesta Žilina a Rakúske kultúrne fórum v Bratislave Vás pozývajú na výstavu OBEC STAVIA – Viedenský model dostupného bývania. Výstava odhaľuje ako Viedeň už 100 rokov poskytuje svojím obyvateľom dostupné bývanie. Približne 60 percent Viedenčaniek a Viedenčanov dnes žije v mestských bytoch alebo v bytovej výstavbe financovanej mestom Viedeň. Každý rok mesto investuje približne 500 miliónov eur do novostavieb, sanácií a na podporu ľudí s veľmi nízkymi príjmami. Vysoký podiel dotovaných bytov má tlmiaci účinok na ceny na súkromnom realitnom trhu a zabezpečuje tým sociálne premiešanie obyvateľov mesta. Zvláštne na Viedni je to, že podľa miesta bydliska neviete rozpoznať, koľko daná osoba zarába. Odkiaľ finančné prostriedky na dotované bývanie pochádzajú, ako sa použijú, aké opatrenia sa prijímajú v práci pre mestskú obec a v prevencii vysťahovania, ako a za akých podmienok prebieha prideľovanie bytov – to všetko výstava tematizuje a spracováva.

Výstava bude sprístupnená od 15.3.2023 do 19.4.2023 každý pondelok až piatok v priestore PASÁ:Ž – platforma architektúry a mestského plánovania, ktorý sa nachádza v nádvorí oproti sídlu ÚHA na ulici Horný Val 67. Výstavou Vás radi prevedú architekti z ÚHA v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod (po dohode aj v iný čas).

K výstave je plánovaná diskusia s prednáškou p. Christiana Schantla z Mesta Viedeň, ktorá celý model poskytovania dostupného bývania bližšie predstaví. Prednáška sa uskutoční dňa 4. apríla 2023 o 17.00 hod v priestore PASÁ:Ž. Na prednášku sú pozvaní nielen zástupcovia mesta Žilina, urbanisti, architekti, ale aj široká verejnosť a obyvatelia Žiliny.

V nádvorí pri sídle ÚHA je zároveň celodenne sprístupnená exteriérová výstava s výsledkami súťaže Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline. Vystavené sú taktiež urbanistické a architektonické štúdie rôznych mierok, ktoré vznikli v spolupráci s ÚHA.

Všetci ste srdečne pozvaní!

 

Foto: Mgr. Dávid Mičuch