Aktuality


Mestské zásahy

24. septembra 2020

Kandidatúra mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry predstavuje nový impulz a príležitosť ako zlepšiť verejný priestor a kultúrnu infraštruktúru pre nás všetkých.