DETI A ARCHITEKTÚRA – výstava súťaže výtvarných prác detí

8. júna 2023Výstava

DETI A ARCHITEKTÚRA

 

Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Slovenská komora stavebných inžinierov a EuroArch o.z. Vás pozývajú na výstavu výtvarných prác žiakov z rokov 2019 – 2022, ktorí sa zapojili do súťaže DETI A ARCHITEKTÚRA. Výstava prezentuje vnímanie architektúry, mesta a bezprostredného okolia, v ktorom sa pohybujeme, očami detí. Cieľom projektu je ukázať deťom zaujímavé diela slovenskej aj svetovej architektúry a podnecovať u žiakov záujem o architekturu, stavebníctvo a životné prostredie, v ktorom žijeme.

Vernisáž sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Žilina Mgr. Petra Fiabáne dňa 21. júna o 14.00 hod v priestore PASÁ:Ž – platforma architektúry a mestského plánovania na adrese Horný Val 67/24. Na vernisáž sú pozvaní nielen zástupcovia mesta Žilina, ale aj široká verejnosť a obyvatelia Žiliny. Príďte podporiť detské talenty!

Výstava bude sprístupnená od 21.6.2023 do 21.9.2023 každý pondelok až piatok rovnako v priestore PASÁ:Ž – platforma architektúry a mestského plánovania.

Všetci ste srdečne pozvaní!

 

Foto: Mgr. Dávid Mičuch