ÚHA hľadá referenta / referentku architektúry a urbanizmu

30. júla 2023ÚHA Žilina vyhlasuje nové výberové konanie na pozíciu Referent / referentka architektúry a urbanizmu. Termín na zasielanie žiadostí je do 25. 9. 2023. Žiadosti spolu so životopisom, prípadne portfolio prác zasielajte emailom na lenka.likavcanova@zilina.sk. Predpokladaný nástup je od 1.11. 2023 (dohoda je však možná).

REFERENT / REFERENTKA ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:

 • VŠ vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra, urbanizmus, tvorba krajiny, alebo stavebný odbor,
 • odborná prax oblasti architektúry, urbanizmu, tvorby krajiny alebo tvorby verejných politík,
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestského plánovania,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, kreativita, spoľahlivosť, samostatnosť,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, záujem o nové trendy v oblasti rozvoja miest,
 • práca s PC, MS Office, CAD a 3D software,
 • znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania vítaná,
 • odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou,
 • jazykové znalosti výhodou.

NÁPLŇ A DRUH PRÁCE:

 • člen / členka tímu Útvaru hlavného architekta mesta ako koncepčného pracoviska zameraného na tvorbu verejných politík a stratégií rozvoja,
 • tvorba koncepčných a strategických materiálov a podkladov v oblasti plánovania rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry,
 • vydávanie územno-plánovacích informácií v súlade s platnými územno-plánovacími dokumentáciami,
 • príprava odborných vyjadrení k výstavbe, vydávanie vyjadrení a stanovísk súvisiacich s koordináciou územného rozvoja mesta Žilina,
 • spolupráca pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návrhov a štúdií,
 • organizovanie verejných prerokovaní, príprava materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií,
 •  pracovné miesto obsadzujeme na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky.

BENEFITY:

 • mzdové podmienky (brutto) – 1 200 EUR/mesiac,
 • možnosť osobných príplatkov a odmien,
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
 • pružný pracovný čas.