Cena ZUUPS 2023 – Cena za urbanizmus

19. marca 2024

09.04.2024 - 19.04.2024
10:00 - 17:00

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie  na  Slovensku   a  Mesto Žilina

pod záštitou primátora mesta Žilina

usporiadali

Výstavu  Cena ZUUPS 2023 – Cena za urbanizmus a SEMINÁR  o územnom plánovaní s diskusiou

 • Výstava sa konala v termíne 09.04.2024-19.05.2024 v priestoroch Platformy pre architektúru a mestské plánovanie Pasá:ž.
 • Súčasťou výstavy Ceny ZUUPS bola tiež  výstava diel  autorizovaných krajinných architektov,  výber z tvorby  od roku 2018.
 • Vernisáž so seminárom sa uskutočnila 09.04.2024 o 15.00 hod. v priestoroch Pasá:ž.
 • Téma seminára bola: Plánovanie a jeho význam v rozvoji mesta
Program seminára:
 • Praktický význam UPD pri umiestňovaní investícií (hlavný architekt mesta Trenčín, Ing. arch. Beďatš)
 • UPD mesta Žilina (hlavný riešiteľ UPD mesta , Ing. arch. P. Nezval)
 • Memorandum o spolupráci medzi mestom Žilina a FAD BA (Fakulta architektúry a dizajnu BA, Ing. Arch. Smatanová)
 • Smart prístupy k rozvoju mesta a regiónu (Ústav manažmentu STU BA, Ing. Ondrejíčko)
 • Diskusia – ako ďalej so Žilinou a jej okolím
O prednášajúcich:
 • Ing. arch. Martin Beďatš, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, hlavný architekt mesta Trenčín, koordinuje rozvoj mesta v súlade s územným plánom mesta Trenčín a výrazne sa podieľa na projekte Trenčín – európske hlavné mesto kultúry 2026
 • Doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD., je docentkou v odbore habilitačného konania a inauguračného konania architektúra a urbanizmus na Ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 • Doc. Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. , pôsobí na pozícií docenta v rámci študijného programu Priestorové plánovanie a pôsobí ako zástupca riaditeľa Ústavu manažmentu STU zodpovedného za vedu, výskum a spoluprácu s praxou. Zároveň je jedným z učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu na Bc. a Ing. stupni štúdia. Je členom Odborovej komisie študijného programu PP pre tretí stupeň štúdia a je garantom predmetov v rámci ŠP Priestorové plánovanie na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia.
 • Ing. arch. Peter Nezval, Zameriava sa na návrhy územných plánov obcí a miest, zón či urbanistické štúdie. Medzi jeho významné projekty patria napr. ÚPN-M Turčianske Teplice, ÚPN-M Kysucké Nové Mesto, ÚPN-O Svrčinovec, ÚPN-O Nová Bystrica, ÚPN-Z Mestská pamiatková rezervácia Žilina, ÚPN-Z Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, či ÚPN-Z Centrálna mestská zóna Ružomberok. Jeho práce sa umiestnili na popredných miestach viacerých urbanisticko-architektonických súťaží, z ktorých si najviac cení víťazstvo na Nové centrum mesta Rudiny I. a Návrh Námestia SNP v Martine.