Interiér Starej radnice – výsledky súťaže

2. mája 2022Objekt Starej radnice v Žiline prejde kompletnou rekonštrukciou. V spolupráci s mestom Žilina sme zorganizovali vyzvanú súťaž na spracovanie architektonickej štúdie interiéru objektu radnice. Cieľom tejto súťaže bol výber optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia vzhľadom na vysoké nároky objednávateľa na riešenie reprezentatívnych priestorov objektu radnice. Na základe prieskumu trhu a referencií vyhlasovateľ stanovil 2 kritéria vyhodnotenia súťaže a vyzval 6 architektov, resp. architektonických tímov na predloženie cenovej ponuky a ideového návrhu sobášnej sály.

So zadaním sa najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér GRAU, kvalitné návrhy ponúkli aj ďalší zúčastnení v tomto poradí: Akad. arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Michal Hronský PhD., Kuklica Smerek architekti či Ateliér architektúry.

Predložené ideové návrhy sobášnej sály posúdila formou diskusie porota dňa 8.4.2022 v zložení:
Ing. arch. Dušan Voštenák,
Ing. arch. Peter Bohuš,
Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD.,
Ing. arch. Rudolf Chodelka,
Ing. arch. Lenka Likavčanová

Cieľom architektonickej štúdie je prispôsobiť priestory radnice súčasným požiadavkám, vytvoriť reprezentatívny priestor s dôrazom na kvalitu dizajnérskeho detailu, s kvalitným materiálovým riešením a dodržaním protokolu oficiálnych stretnutí pri organizácii obradov a podujatí pre verejnosť, či akcií vyplývajúcich z potrieb samosprávy ako sú slávnostné zasadania zastupiteľstva, prijímanie reprezentačných návštev, vzácnych hostí a pod.

Na základe súťaže víťazný tím vypracuje architektonickú štúdiu interiéru celého objektu Starej radnice, na základe ktorej bude spracovaný realizačný projekt interiéru firmou PAMARCH s.r.o., ktorá je autorom realizačného projektu na rekonštrukciu objektu radnice v celom rozsahu.

Vyhodnotenie súťaže

1. miesto 
Grau architects, s.r.o.

Hodnotenie návrhu: jednoduché elegantné riešenie interiéru s dôrazom na akustické vlastnosti priestoru, farebné riešenie a zachovanie vitráži, gobelínu a klenbového stropu.

 

2. miesto 
Akad. arch. Tomáš Bujna

 

3. miesto 
Ing. arch. Michal Hronský, PhD

 

4. miesto
Kuklica Smerek architekti, s.r.o.

 

5. miesto
Ateliér architektúry, s.r.o.