VÝSTAVA: Česká a slovenská architektúra

9. októbra 2023Útvar hlavného architekta mesta Žilina je hrdým partnerom najrozsiahlejšej retrospektívnej výstavy v našich krajinách za viac ako pol storočia. Koná sa pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky. Na ploche cez 2000 metrov štvorcových sa predstaví viac ako 500 najvýznamnejších architektonických diel stoviek architektov pôsobiacich od konca 19. storočia do súčasnosti, ako v Českej, tak aj v Slovenskej republike. Výstava bude ilustrovať fyzickú podobu našich miest a krajiny – ako sa premenila v priebehu doby dlhšej ako jedno storočie – najprv v spoločnom štáte a následne od roku 1993 paralelne v dvoch samostatných slobodných štátoch. V rámci výstavy budú prezentované aj významné diela architektonickej scény v Žiline.

Na príprave sa podieľa viac ako 20 štátnych a súkromných inštitúcií z Českej i Slovenskej republiky pod vedením kurátorov prof. Matúša Dullu a prof. Vladimíra Šlapetu. Návštevník bude mať vďaka všetkým týmto spolupracujúcim inštitúciám obrovský počet architektonických modelov, z ktorých niektoré sú pôvodné modely a niektoré špeciálne vyrobené pre túto výstavu. Modely budú sprevádzať fotografie najvýznamnejších diel architektúry v oboch štátoch. Expozícia bude obohatená o vybrané architektonické kresby, publikácie a ďalšie dokumenty.

Miesto a termín konania
Pražský hrad – Jízdárna Pražského hradu, U Prašného mostu 3, Praha 1 – Hradčany, 10. 10. 2023 – 30. 11. 2023, denne od 10 – 18 hod