VÝSTAVA: Môj strom

9. októbra 2023Útvar hlavného architekta v spolupráci s Mestom Žilina, Krajskou knižnicou v Žiline a Rosenfeldovým palácom pri príležitosti dňa stromov tento rok pripravili viaceré výchovno-vzdelávacie aktivity. Počas celého leta prebiehala súťaž Môj obľúbený strom, do ktorej sa deti od 0 do 15 rokov mohli zapojiť až do konca septembra. Všetky poslané práce je možné vidieť v rámci výstavy vo vestibule Mestského úradu, ktorú možno navštíviť do 10.11.2023.

Počas mesiacov október/november budú pracovníci z Útvaru hlavného architekta a Mesta Žilina, oddelenia životného prostredia, v spolupráci so študentami a pedagógmi SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline navštevovať zapojené školy a pripravia žiakom zábavno-edukačný program v oblasti významu drevín v urbanizovanom prostredí a zelene v školských areáloch.

Dňa 20.10.2023 sa pre všetky zapojené deti a školy, vo vestibule Mestského úradu v Žiline, uskutočnila vernisáž k súťaži Môj obľúbený strom pri príležitosti Dňa stromov, ktorý sa oslavuje v tento deň. Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta.  Presný dátum osláv sa v každom štáte alebo regióne líši v závislosti na klimatických podmienkach vhodných k vysádzaniu stromov. V stredoeurópskych krajinách bol za dátum  dňa stromov ustanovený  20. október. V tento deň sa schádzajú členovia rôznych organizácií a jednotlivci, aby si pripomenuli  dôležitosť a význam stromov pre život, spoločne ich vysádzali a realizovali ďalšie zaujímavé aktivity a programy.

Vedeli ste, že:

  • v celosvetovom ekosystéme zohrávajú stromy veľmi dôležitú úlohu – od ich existencie je závislá prevažná väčšina všetkých foriem života;
  • Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe, rozloha lesov tvorí  až  41 % z jeho celkovej plochy;
  • každý zasadený strom je v priebehu svojho rastu schopný absorbovať až 2 tony CO2;
  • jedným z hlavných dôvodov ťažby stromov je výroba papiera;
  • na výrobu 1 tony obyčajného papieru je potrebe zhruba 17 dospelých stromov.