Workshop Kreatívne trhovisko v spolupráci s FAD STU

30. novembra 2020

workshop Kreatívne trhovisko


Prvá lastovička podpísaného Memoranda o spolupráci medzi Fakultou architektúry a dizajnu STU a Mestom Žilina je na svete! V priebehu mesiaca október/ november 2020 sa konal online workshop s hlavnou témou Kreatívne Trhovisko.

V súčasnej dobe mesto Žilina veľmi intenzívne vníma potrebu nového vonkajšieho kreatívneho trhoviska, ktoré by svojím prevedením reflektovalo potrebu obyvateľov mesta po trhovom mieste, no zároveň aj trendy v navrhovaní obdobných funkčných plôch a prevádzok. Mesto v súčasnosti rokuje o prenájme parcely medzi ulicami J. M. Geromettu a Horný Val v MPR Žilina (poloha časti súčasného trhoviska) s jej majiteľom, kde by mohlo plánované dočasné trhovisko stáť. To má ambíciu vytvárať kvalitný verejný priestor s hlavnou funkciou trhovou, no v neposlednom rade aj funkciou spoločensko-kultúrnou… Trhovisko s pridanou hodnotou, kde bude mať človek chuť sa zastaviť, pobudnúť,  teda s funkciou pobytovou a kreatívnou. Zároveň také aby svojím prevedením vhodne zaplnilo prieluku v štruktúre historickej blokovej zástavby.

Worskhop  sa konal v rámci projektu Mestské zásahy Žilina 2026, ktorý je súčasťou kampane uchádzania sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK Žilina 2026). Projektu sa zúčastnilo 8 študentov FAD STU , štyria z Odboru architektúra a štyria u Odboru dizajn. Počas celkovo piatich online stretnutí prebiehali konzultácie s ÚHA Žilina vedené Mgr. art. Martinom Mjartanom (ÚD) a Ing. arch. Miriamou Butkovou (UAOB) za participácie ÚHA Žilina.

Výsledkom sú vizualizácie návrhov vo forme posterov (100×70 cm), ktoré budú v blízkej dobe vystavené v nových priestoroch ÚHA Žilina. Mesto Žilina má ambíciu jeden z návrhov, resp. kombináciu projektov realizovať už na jar 2021.

Ďakujeme partnerom Mestských zásahov ateliéru Atrium Architekti, tímu Žilina 2026 a uzemneplany.sk.

Komplet výstup si môžete pozrieť TU: Kreativne trhovisko_navrhy SPOLU