ÚHA vyhlasuje nové výberové konania

27. novembra 2020ÚHA vyhlasuje nové výberové konania na pozície Referent architektúry a urbanizmu, kde budú prijatí dvaja zamestnanci na túto pozíciu, Referent koncepcie mestskej zelene a Referent SMART agendy a GIS špecialista, kde je vypísané výberové konanie na jedného zamestnanca na každú z pracovných pozícii.

1. REFERENT ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 • VŠ vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus
 • odborná prax oblasti architektúry, urbanizmu alebo tvorby verejných politík, najmenej 3 roky
 • znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestského plánovania,
 • odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou
 • autorizácia AA SKA výhodou
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, nekonfliktnosť, flexibilnosť, kreativita, spoľahlivosť, samostatnosť
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, záujem o nové trendy v oblasti rozvoja miest, odborne argumentovať a vysvetľovať riešenú problematiku,
 • jazykové znalosti výhodou
 • práca s PC, MS Office, CAD a 3D software (SketchUP)
 • práca v platforme GIS výhodou

Dátum nástupu: 11. 1. 2021

Viac info o pozícii: UHA Žilina_vyberove konanie_Referent architektúry a urbanizmu

 

2. REFERENT KONCEPCIE MESTSKEJ ZELENE  NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore krajinná záhrad. archit.-biotechnika parkových a krajin. úprav
 • odborná prax najmenej 3 roky
 • znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii),
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestských projektov a mestského plánovania so zreteľom na udržateľnosť a ekológiu
 • odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou
 • autorizácia AA SKA výhodou
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, nekonfliktnosť, flexibilnosť, kreativita, profesionálnosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, samostatnosť
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, záujem o nové trendy v oblasti rozvoja miest, odborne argumentovať a vysvetľovať riešenú problematiku,
 • jazykové znalosti výhodou
 • práca s PC, MS Office, CAD a 3D software (SketchUP), práca v platforme GIS výhodou

Dátum nástupu: 11. 1. 2021

Viac info o pozícii: UHA Žilina_vyberove konanie_Referent koncepcie mestskej zelene

 

3. REFERENT SMART AGENDY A GIS ŠPECIALISTA  NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 • VŠ vzdelanie druhého stupňa v odbore so zameraním sa smart technológie a GIS

VŠ vzdelanie v odbore priestorové plánovanie, architektúra, urbanizmus, geografia, kartografia vítané

 • odborná prax v oblasti priestorové plánovanie, architektúra, urbanizmus, geografia, kartografia vítaná
 • rámcová znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 55/2001 Z. z.
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch smart technológií, GIS a mestského plánovania
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, nekonfliktnosť, flexibilnosť, kreativita, profesionálnosť, spoľahlivosť, samostatnosť
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, záujem o nové trendy v oblasti rozvoja miest, odborne argumentovať a vysvetľovať riešenú problematiku,
 • jazykové znalosti výhodou
 • práca s PC, MS Office, GIS (qgis, arcgis, arcview) – pokročilý, znalosť práce  v CAD a 3D software (SketchUP)
 • znalosť práce databázami SQL, postgre sql
 • skúsenosť s arcgis online a enterprise, skúsenosť s Python, JavaScript vítaná

Dátum nástupu: 11. 1. 2021

Viac info o pozícii: UHA Žilina_vyberove konanie_Referent smart agendy a GIS specialista