Aktuality


POZVÁNKA: STRETNUTIE ARCHITEKTOV ŽILINY

2. februára 2024

Milí žilinskí kolegovia architekti, starší, mladší, či študenti! Srdečne Vás všetkých pozývame na 1. oficiálne stretnutie voľného združenia architektov Žiliny – ZAŽ, ktoré sa uskutoční 15.februára 2024 o 18.00 hod v priestoroch galérie EMÓCIA. Témou stretnutia bude Vizuálny smog. „Reklama je popri dlažbe, mobiliári, osvetlení, …. jeden z výrazných mestotvorných prvkov. Práve tieto prvky, ktoré človek vníma vo svojom horizonte, vytvárajú silný vizuálny vnem. Výrazným spôsobom ovplyvňujú celkové pôsobenie mesta, jeho […]

Ideovo-architektonická štúdia návrhu vodných prvkov na Hlinkovom námestí a v Sade SNP

19. januára 2024

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline ,,Realizácia projektu vytvorenia vodného prvku z vodného zdroja potoka Všivák a prispôsobenia priľahlých území na Hlinkovom námestí a v sade SNP bez odstránenia zatrubňovacieho profilu“ Útvar hlavného architekta vypracoval Zadanie Ideovo architektonickej štúdie návrhu vodných prvkov na Hlinkovom námestí a v Sade SNP.  V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na spracovateľa štúdie. V zmysle uznesenia budú spracovatelia štúdie riešiť návrh vodných prvkov vo vymedzenom […]

Mesto Žilina získalo Cenu za urbanizmus – ZUUPS

19. januára 2024

Je nám veľkou cťou, že mesto Žilina získalo Ocenenie poroty Ceny ZUUPS 2023 za činnosť mesta a za aktívny prístup k riešeniu urbanistických výziev rôznymi územno-plánovacími nástrojmi. Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pri Spolku architektov Slovenska vyhlásilo 7. ročník celoštátnej súťaže o Cenu za urbanizmus 2023. Zapojiť sa mohli najhodnotnejšie urbanistické diela vyhotovené v posledných štyroch rokoch. Súťaž sa nezameriava na realizované diela, ale na koncepcie, vízie, […]