Aktuality


Urbanistická štúdia Solinky Centrum

27. januára 2022

Pod našim vedením vznikla urbanistická štúdia revitalizácie centrálnej časti sídliska Solinky, ktorú vypracovali MEB consulting s.r.o. Zadanie pre urbanistickú štúdie vzniklo na základe podrobných analýz územia a podnetov občanov v spolupráci s poslancami. Zámerom bolo vo vnútrobloku ulíc Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová vytvoriť zelené námestie s minimálnym množstvom spevnených plôch, sústreďujúc sa aj na vodozádržné opatrenia v území. Hlavným prvkom bolo vytvorenie pešieho prepojenia územím a zhromažďovacej plochy pre […]

Prerokovanie Územného plánu Mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 8

15. decembra 2021

Oznamujeme, že celý návrh Územného plánu Mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 8 a jeho grafická a textová časť v členení na smernú a záväznú, je prístupný na oficiálnej stránke Mesta Žilina https://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/uzemny-plan-mesta-zilina-2/ , v podateľni Stavebného odboru v Klientskom centre Mestského úradu v Žilina v pracovných dňoch v úradných hodinách po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia, t.j. do 07.01.2022. Je možné zasielať pripomienky k návrhu v uvedenej […]

Deň architektúry 2021

1. októbra 2021

Žilina sa tak, ako predchádzajúci rok, zapojí do 11. ročníka festivalu Deň architektúry. Od 1. do 7. októbra 2021 zamieri festival Deň architektúry do ôsmich desiatok miest a obcí naprieč Čechami, Moravou a Slovenskom. K prevahe českých a moravských miest sa pripojí aj 8 miest zo Slovenska a festival tak zamieri do Bratislavy, Banskej Bystrice, Zvolena, Nitry, Bardejova, Kremnice, Piešťan a Žiliny. V Žiline sa festival začne v pondelok 4.10. […]