/DISKUSNÝ KLUB/ : Od udržateľných budov k udržateľným mestám

12. februára 2024

23.05.2023
13:00 - 16:00

Pozývame vás na diskusný klub

O D   U D R Ž A T E Ľ N Ý C H   B U D O V   K   U D Ž A T E Ľ N Ý M   M E S T Á M 

Inštitút pre pasívne domy pripravuje diskusné kluby, ktoré sú príležitosťou na stretnutie architektov a odborníkov v slovenských mestách, ako aj zvyšovanie informovanosti samospráv. Rozšírenie témy pasívnych budov na mierku štvrtí a miest je dôležitým posunom pri riešení uhlíkovej neutrality v stavebnom sektore.

Do diskusie prijali pozvanie aj primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, hlavný architekt Žiliny Rudolf Chodelka.

DISKUSNÝ KLUB: Od udržateľných budov k udržateľným mestám – Útvar hlavného architekta (zilina.sk)