Obec stavia – Viedenský model dostupného bývania

12. februára 2024

15.03.2023 - 19.04.2023
14:00 - 17:00

Útvar hlavného architekta mesta Žilina a Rakúske kultúrne fórum v Bratislave Vás pozývajú na výstavu

O B E C   S T A V I A – Viedenský model dostupného bývania

Výstava odhaľuje ako Viedeň už 100 rokov poskytuje svojím obyvateľom dostupné bývanie.

K výstave je plánovaná diskusia s prednáškou p. Christiana Schantla z Mesta Viedeň, ktorá celý model poskytovania dostupného bývania bližšie predstaví. Prednáška sa uskutoční dňa 4. apríla 2023 o 17.00 hod v priestore PASÁ:Ž. Na prednášku sú pozvaní nielen zástupcovia mesta Žilina, urbanisti, architekti, ale aj široká verejnosť a obyvatelia Žiliny.

OBEC STAVIA – výstava o viedenskom modeli dostupného bývania – Útvar hlavného architekta (zilina.sk)