Deň architektúry 2020

13. októbra 2020Spolok KRUH v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami pripravuje na jeseň desiaty ročník celorepublikového festivalu, do ktorého sú zapojené české, moravské a slovenské mesta a obce všetkých veľkostí. Tento rok sa uskutoční od 1. do 7. októbra 2020.
Medzinárodný deň architektúry ako taký je oficiálne stanovený na prvý októbroví pondelok. V České republike a lokálne na Slovensku však neoslavujeme iba jeden deň, ale celý týždeň architektúry. Spolok KRUH prostredníctvom festivalu umožňuje široké verejnosti nahliadnuť na svoje okolie nevšednou optikou pod vedením architektov, historikov a odborníkov, ktorí im približujú zaujímavosti z ich štvrte, bydliska a širšieho okolia. Deň architektúry je jen architektúra a urbanizmus, ale aj širšie súvislosti, ktoré stoja na pozadí vzniku každého domu, parku, štvrte či mesta.