Memorandum o spolupráci FAD STU a Mestom Žilina

22. októbra 2020

memorandum_FAD STU a MESTO Žilina


Dnes podpísal primátor Peter Fiabáne za on-line prítomnosti dekana Pavla Gregora Memorandum o spolupráci Mesta Žilina a Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave! Pre ÚHA je to možnosť zapájať mladých kreatívnych študentov do procesov plánovania mesta, kde si napríklad prostredníctvom urbanistických či architektonických štúdií môže mesto overiť jednotlivé prístupy tvorby, alebo výstupy použiť ako podklad ku zadaniam súťaží.

Ďalší z obľúbených formátov spolupráce medzi študentami a mestom sú workshopy, kde počas zvyčajne jedného týždňa majú študenti príležitosť intenzívne pracovať na konkrétnom zadaní pre mesto. V minulosti prebiehal takýto sled workshopov s názvom Mesto_ZA_hrada, počas ktorých sa riešili napríklad revitalizácie vnútroblokov, nevyužitý potenciál nábrežia Rajčianky alebo aj príprava podkladov ku architektonickej súťaži na vyhliadkovú vežu. Prvý plánovaný workshop, ktorý vznikne z toho memoranda, sa bude zaoberať možnosťou umiestnenia nového trhoviska v MPR mesta.

Tešíme sa z tejto príležitosti!

memorandum_FAD STU a MESTO Žilina