Kariéra


ÚHA hľadá referenta architektúry a urbanizmu

30. júna 2022

ÚHA Žilina vyhlasuje nové výberové konanie na pozíciu Referent architektúry a urbanizmu. Predpokladaný nástup je od 1.9. 2022. Žiadosti je potrebné zaslať na adresu rudolf.chodelka@zilina.sk do 21. 7. 2022.

ÚHA vyhlasuje nové výberové konania

28. marca 2021

ÚHA Žilina vyhlasuje nové výberové konania na pozíciu Referent architektúry a urbanizmu a Referent ochrany prírody a tvorby krajiny. Na obe pozície bude vybraný jeden uchádzač. Nástup pre obe pozície je od 15.4. 2021. Žiadosti je potrebné zaslať na adresu rudolf.chodelka@zilina.sk do 6. 4. 2021.

ÚHA vyhlasuje nové výberové konania

27. novembra 2020

ÚHA vyhlasuje nové výberové konania na pozície Referent architektúry a urbanizmu, kde budú prijatí dvaja zamestnanci na túto pozíciu, Referent koncepcie mestskej zelene a Referent SMART agendy a GIS špecialista, kde je vypísané výberové konanie na jedného zamestnanca na každú z pracovných pozícii.