Kariéra


ÚHA vyhlasuje nové výberové konania

27. novembra 2020

ÚHA vyhlasuje nové výberové konania na pozície Referent architektúry a urbanizmu, kde budú prijatí dvaja zamestnanci na túto pozíciu, Referent koncepcie mestskej zelene a Referent SMART agendy a GIS špecialista, kde je vypísané výberové konanie na jedného zamestnanca na každú z pracovných pozícii.