Kontakt

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

IČO: 53001508, DIČ: 2121223027

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina
č. ú.: SK16 5600 0000 0064 9260 1001

sídlo ÚHA

Horný val 67/24
010 01 Žilina

uha@zilina.sk
tel.: +421 41 434 4205

Úradné hodiny

Pondelok a streda
8:00 – 14:00