Aktuality


SÚŤAŽ: REVITALIZÁCIA MPR, REKONŠTRUKCIA MARIÁNSKEHO NÁMESTIA A PRIĽAHLÝCH ULÍC

13. marca 2024

Historické centrum Žiliny je ojedinelou, charakteristickou a poznateľnou mestskou štruktúrou. Mariánske námestie, ako centrálny priestor Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, je najcennejším historickým priestorom sídelného útvaru. Jeho charakteristický štvorcový pôdorys, povýšený architektúrou objektov meštianskych domov s „laubňami“, je súčasťou identity mesta. Ciele a vízia Cieľom mesta je prostredníctvom súťaže návrhov nájsť riešenia pre komplexnú revitalizáciu historického centra s dôrazom na riešenie mestského interiéru Mariánskeho námestia a vybraných nadväzujúcich ulíc, ako návodu […]

IDEOVO-ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA NÁVRHU VODNÝCH PRVKOV NA HLINKOVOM NÁMESTÍ A V SADE SNP

5. februára 2024

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline ,,Realizácia projektu vytvorenia vodného prvku z vodného zdroja potoka Všivák a prispôsobenia priľahlých území na Hlinkovom námestí a v sade SNP bez odstránenia zatrubňovacieho profilu“ Útvar hlavného architekta vypracoval Zadanie Ideovo architektonickej štúdie návrhu vodných prvkov na Hlinkovom námestí a v Sade SNP.  V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na spracovateľa štúdie. V zmysle uznesenia budú spracovatelia štúdie riešiť návrh vodných prvkov vo vymedzenom území prioritne z […]

SÚŤAŽ – Môj obľúbený strom

29. mája 2023

Útvar hlavného architekta s Oddelením životného prostredia mesta Žilina vyhlasujú SÚŤAŽ pre všetky deti od 0 do 15 rokov „MÔJ OBĽÚBENÝ STROM“ Termín súťaže predĺžený do 30. septembra 2023 Nakresli svoj obľúbený strom a napíš k nemu krátky príbeh. Máš svoj obľúbený strom? Čo sa Ti na ňom páči? Viaže sa k nemu nejaký príbeh? Prečo máš rád práve tento strom? Vieš kto ho zasadil? Hrávaš sa v jeho tieni […]