Deň architektúry 2023

7. septembra 2022Spolok KRUH v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami vrátane ÚHA Žilina túto jeseň pripravilo trinásty ročník celorepublikového festivalu, do ktorého sú zapojené české, moravské a slovenské mesta a obce všetkých veľkostí. Tento rok sa uskutočnil od 29. septembra do 5. októbra 2023 a Žilina sa do festivalu zapojila už po štvrtý krát.
Medzinárodný deň architektúry ako taký je oficiálne stanovený na prvý októbrový pondelok. V České republike a lokálne na Slovensku však neoslavujeme iba jeden deň, ale celý týždeň architektúry. Prostredníctvom festivalu je umožnené širokej verejnosti nahliadnuť na svoje okolie nevšednou optikou pod vedením architektov/architektiek, historikov/historičiek či iných odborníkov a odborníčiek v oblasti architektúry, ktorí im približujú zaujímavosti z ich štvrte, bydliska a širšieho okolia. Deň architektúry je nielen architektúra a urbanizmus, ale aj širšie súvislosti, ktoré stoja na pozadí vzniku každého domu, parku, štvrte či mesta.

Podtitul tohtoročného festivalu „Objav konštrukcie!“ sa dotýkal každej pripravovanej akcie. Program sme zahájili vernisážou s diskusiou o budúcej vízii mesta na podklade prác študentov a študentiek Fakulty architektúry v Bratislave, pripravené boli taktiež prechádzky s výkladom o prelomových obdobiach a rozvoji mesta s historikom Dušanom Mellnerom a o výskume a pozadí reštaurátorských prác národných kultúrnych pamiatok Žiliny s odborníkmi z krajského pamiatkového úradu. Deti mali možnosť stať sa na chvíľu architektmi a architektkami v rámci až dvoch workshopov. Súčasťou programu bolo aj premietanie filmov v Rosenfeldovom paláci.

Prinášame malé foto-ohliadnutie za organizovanými akciami pod taktovkou ÚHA. Ďakujeme všetkým, ktorí ste prišli, a za spoluorganizáciu Rosenfeldovmu palácu a jednotlivým odborníkom, ktorí sa podieľali na prednáškach. Tak snáď o rok!