Organizačná štruktúra

Ing. arch. Rudolf Chodelka
Riaditeľ ÚHA
rudolf.chodelka@zilina.sk
+421/905 244 507

Ing. Arch. Júlia Durdyová
Referent architektúry a urbanizmu
julia.durdyova@zilina.sk

Ing. Arch. Eva Šimunová
Referent architektúry a urbanizmu
eva.šimunová@zilina.sk

Ing. arch. Lucia Streďanská
Referent architektúry a urbanizmu
lucia.streďanská@zilina.sk

Mgr. Erika Igondová, PhD.
Referentka ochrany prírody a krajiny
erika.igondova@zilina.sk

Mária Brtnická
Asistentka, administratívna pracovníčka
maria.brtnicka@zilina.sk
+421 41 381 1162