Organizačná štruktúra

Ing. arch. Rudolf Chodelka
Riaditeľ ÚHA
rudolf.chodelka@zilina.sk
+421/905 244 507

Ing. arch. Júlia Durdyová
Referentka architektúry a urbanizmu
julia.durdyova@zilina.sk

Ing. arch. Eva Šimunová
Referentka architektúry a urbanizmu
eva.simunova@zilina.sk
+421/905 934 854

Ing. arch. Lenka Likavčanová
Referentka architektúry a urbanizmu
lenka.likavcanova@zilina.sk

Ing. Jana Kotrč
Referentka architektúry a urbanizmu
jana.kotrc@zilina.sk

Ing. arch. Katarína Kráľová
Referentka architektúry a urbanizmu
katarina.kralova@zilina.sk

Ing. arch. Bronislava Kajanová
Referentka architektúry a urbanizmu
bronislava.kajanova@zilina.sk

Ing. Anna Kyselová
Referentka koncepcie mestskej zelene
anna.kyselova@zilina.sk
+421/907 982 558

Mária Brtnická
Asistentka, administratívna pracovníčka
maria.brtnicka@zilina.sk
+421 41 434 4205