Mestské zásahy

Kandidatúra mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry predstavuje nový impulz a príležitosť ako zlepšiť verejný priestor a kultúrnu infraštruktúru pre nás všetkých. Platforma Mestské zásahy ponúka príležitosť podeliť sa o Vaše návrhy, z ktorých je možné pri príprave projektov vychádzať. Hľadajú sa prázdne budovy, nefungujúce verejné priestory a možnosti, ako využiť ich skrytý potenciál. Ako jedna z plánovaných aktivít v rámci projektu Mestské zásahy Žilina 2026 je aj workshp s Fakultoru architektúry a dizajnu STU, kde sa bude hľadať nový vizuál mestského trhoviska. Workshop je naplánovaný na október 2020.