Vytvárame lepšie mesto

Útvar hlavného architekta mesta Žilina je pracoviskom zaoberajúcim sa architektúrou, urbanizmom, územným plánovaním a  koncepciou tvorby mesta. Koordinuje územnoplánovacie a urbanisticko-architektonické činnosti, spracováva koncepčné dokumenty v oblasti plánovania a tvorby mesta a zhromažďuje dôležité informácie o území.

Hlavný architekt mesta Žilina spolu s kolegami pracuje na príprave územného plánu a jeho zmien a doplnkov, územnoplánovacích podkladov, vyhlasuje architektonické a urbanistické súťaže a podieľa sa na tvorbe kvalitného verejného priestoru.

aktuality

Prerokovanie Územného plánu Mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 8

Oznamujeme, že celý návrh Územného plánu Mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 8 a jeho grafická a textová časť v členení na smernú a záväznú, je prístupný na oficiálnej stránke Mesta Žilina https://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/uzemny-plan-mesta-zilina-2/ , v podateľni Stavebného odboru v Klientskom centre Mestského úradu v Žilina v pracovných dňoch v úradných hodinách po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia, t.j. do 07.01.2022. Je možné zasielať pripomienky k návrhu v uvedenej […]

Deň architektúry 2021

Žilina sa tak, ako predchádzajúci rok, zapojí do 11. ročníka festivalu Deň architektúry. Od 1. do 7. októbra 2021 zamieri festival Deň architektúry do ôsmich desiatok miest a obcí naprieč Čechami, Moravou a Slovenskom. K prevahe českých a moravských miest sa pripojí aj 8 miest zo Slovenska a festival tak zamieri do Bratislavy, Banskej Bystrice, Zvolena, Nitry, Bardejova, Kremnice, Piešťan a Žiliny. V Žiline sa festival začne v pondelok 4.10. […]

ŠTUDENTI ARCHITEKTÚRY WANTED!

Vážení, do nášho tímu hľadáme študentov architektúry a urbanizmu, ideálne MSP alebo posledného ročníka BSP na prax – stáž – letnú brigádu, vítané sú aj zohraté partie. Ak si študent aj nižších ročníkov a máš záujem u nás stážovať, neváhaj a daj nám vedieť – miesta a práce je u nás dosť. Ponúkame: získať skúsenosti na projektoch rôznych mierok od tvorby územných plánov po interiér, od architektonických štúdií cez projektové […]