Vytvárame lepšie mesto

Útvar hlavného architekta mesta Žilina je pracoviskom zaoberajúcim sa architektúrou, urbanizmom, územným plánovaním a  koncepciou tvorby mesta. Koordinuje územnoplánovacie a urbanisticko-architektonické činnosti, spracováva koncepčné dokumenty v oblasti plánovania a tvorby mesta a zhromažďuje dôležité informácie o území.

Hlavný architekt mesta Žilina spolu s kolegami pracuje na príprave územného plánu a jeho zmien a doplnkov, územnoplánovacích podkladov, vyhlasuje architektonické a urbanistické súťaže a podieľa sa na tvorbe kvalitného verejného priestoru.

aktuality

POZVÁNKA: STRETNUTIE ARCHITEKTOV ŽILINY

Milí žilinskí kolegovia architekti, starší, mladší, či študenti! Srdečne Vás všetkých pozývame na v poradí  3. oficiálne stretnutie voľného združenia architektov Žiliny – ZAŽ, ktoré sa uskutoční 27.júna 2024 o 18.00 hod v priestoroch galérie EMÓCIA. Témou stretnutia bude Drevo v meste. „Bývanie v drevostavbe už dávno nie je len výsadou vidieka. Pozitívne konštrukčné, estetické, psychologické, zdravotné či ekologické parametre tohto materiálu si uvedomuje čoraz viac developerov na celom svete. Prekážkou pri výstavbe takýchto […]

VÝSTAVA A VERNISÁŽ / FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 /

Pod záštitou Dr. Johannesa Wimmera –  veľvyslanca Rakúskej republiky v SR , Petra Fiabáneho – primátora Mesta Žilina, Slovenskej komory architektov a Spolku architektov Slovenska, hostil Útvar hlavného mesta Žilina v priestoroch Platformy pre architektúru a mestské plánovanie Pasá:ž Výstavu s Vernisážou / Fórum drevostavieb 2024 /. Následne sa po Vernisáži odohrala Medzinárodná konferencia FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 – Méty v stavaní z dreva, v priestoroch Novej Synagógy v Žiline. Na […]

POZVÁNKA: VÝSTAVA A MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA – FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024

Srdečne Vás pozývame na Výstavu a medzinárodnú konferenciu: FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 /Záštitu nad podujatím prevzali Dr. Johannes Wimmer, veľvyslanec Rakúskej republiky v SR , Peter Fiabáne, primátor Mesta Žilina, Slovenská komora architektov a Spolok architektov Slovenska/   Trvanie výstavy: 3. – 28. 6. 2024, otvorené v pracovných dňoch od 10:00 do 17:00 Vernisáž: 6. 6. 2024 (štvrtok) od 11:00 do 12:30, /PASÁ:Ž/ Sprievodným podujatím výstavy je Medzinárodná konferencia FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 […]