Vytvárame lepšie mesto

Útvar hlavného architekta mesta Žilina je pracoviskom zaoberajúcim sa architektúrou, urbanizmom, územným plánovaním a  koncepciou tvorby mesta. Koordinuje územnoplánovacie a urbanisticko-architektonické činnosti, spracováva koncepčné dokumenty v oblasti plánovania a tvorby mesta a zhromažďuje dôležité informácie o území.

Hlavný architekt mesta Žilina spolu s kolegami pracuje na príprave územného plánu a jeho zmien a doplnkov, územnoplánovacích podkladov, vyhlasuje architektonické a urbanistické súťaže a podieľa sa na tvorbe kvalitného verejného priestoru.

aktuality

Deň architektúry 2023

Spolok KRUH v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami pripravuje na jeseň desiaty ročník celorepublikového festivalu, do ktorého sú zapojené české, moravské a slovenské mesta a obce všetkých veľkostí. Tento rok sa uskutoční od 1. do 7. októbra 2020.

Vyjadrite sa k štúdii revitalizácie sídliska Vlčince III

V spolupráci s Mestom Žilina zabezpečujeme spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk. Po vypracovaní urbanistických štúdií na jednotlivé sídliská ako Hliny I – VIII, Pod nemocnicou, Vlčince I, II a IV sa architekti zamerajú na ďalšiu obytnú zónu, ktorou je sídlisko Vlčince III. Cieľom pripravovanej štúdie je revitalizácia priestoru, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň […]

ÚHA hľadá referenta / referentku architektúry a urbanizmu

ÚHA Žilina vyhlasuje nové výberové konanie na pozíciu Referent / referentka architektúry a urbanizmu. Termín na zasielanie žiadostí je do 25. 9. 2023. Žiadosti spolu so životopisom, prípadne portfolio prác zasielajte emailom na lenka.likavcanova@zilina.sk. Predpokladaný nástup je od 1.11. 2023 (dohoda je však možná).