Súťaže


Nový Bulvár Žilina – súťažný dialóg

13. októbra 2020

Mesto Žilina vyhlasuje Urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg „Nový Bulvár Žilina“ Vyhlásenie 24.9.2020 08:00 Odovzdanie návrhov 26.10.2020 12:00 pozor! nutná registrácia v systéme Josephine Vyhlasovateľ Mesto Žilina Adresa Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, Slovensko Druh podujatia Súťaž Kontakt Ing. Branislav Šarmír, sekretár súťažného dialógu +421 2 5020 1126, +421 903 299 288 info@obstarame.sk Riešené územie je frekventovaným verejným priestorom, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Súčasné prostredie ulice je však už menej lukratívne, morálne […]