Súťaže


Výsledky súťažného dialógu „Nový Bulvár“

18. februára 2021

Mesto Žilina vyhlásilo koncom septembra minulého roku Urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg „Nový Bulvár Žilina“. So zadaním sa najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér SLLA, kvalitné návrhy ponúkol aj ateliér PLURAL ako aj PLEIDEL ARCHITEKTI. Cieľom súťažného dialógu bolo nájsť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice Antona Bernoláka, vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania Starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná. Riešené územie je frekventovaným verejným priestorom, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Súčasné prostredie ulice je […]

Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

19. novembra 2020

Cieľom zabezpečenia služieb architekta je riešenie jednotlivých zadaní malého rozsahu vo verejnom priestore podľa potrieb verejného obstarávateľa tam, kde svojím malým rozsahom nie je efektívne vyhlasovať architektonicko – urbanisticko – krajinárske anonymné súťaže.  Maximálna odmena zákazky v celkovom rozsahu je bez DPH v sume 25.000,- €, vrátane DPH v sume 30.000,- €. Doba trvania zákazky je od jej účinnosti až do vyčerpania limitnej ceny, najdlhšie však 24 mesiacov odo dňa […]

Nový Bulvár Žilina – súťažný dialóg

13. októbra 2020

Mesto Žilina vyhlasuje Urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg „Nový Bulvár Žilina“ Vyhlásenie 24.9.2020 08:00 Odovzdanie návrhov 26.10.2020 12:00 pozor! nutná registrácia v systéme Josephine Vyhlasovateľ Mesto Žilina Adresa Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, Slovensko Druh podujatia Súťaž Kontakt Ing. Branislav Šarmír, sekretár súťažného dialógu +421 2 5020 1126, +421 903 299 288 info@obstarame.sk Riešené územie je frekventovaným verejným priestorom, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Súčasné prostredie ulice je však už menej lukratívne, morálne […]