Deti a architektúra

12. februára 2024

21.06.2023 - 21.09.2023
14:00 - 17:00

Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Slovenská komora stavebných inžinierov a EuroArch o.z. Vás pozývajú na výstavu

D E T I   A   A R C H I T E K T Ú R A

Výstava výtvarných prác žiakov z projektu – Deti a architektúra – ročníky 2019, 2020, 2021 a 2022

Výstava prezentuje vnímanie architektúry, mesta a bezprostredného okolia, v ktorom sa pohybujeme, očami detí. Cieľom projektu je ukázať deťom zaujímavé diela slovenskej aj svetovej architektúry a podnecovať u žiakov záujem o architekturu, stavebníctvo a životné prostredie, v ktorom žijeme.

Vernisáž výstavy sa koná pod záštitou primátora mesta Žilina Mgr. Petra Fiabáne a uskutoční sa dňa 21.júna 2023 v priestoroch Pasá:že – platforma architektúry a mestského plánovania.

DETI A ARCHITEKTÚRA – výstava súťaže výtvarných prác detí – Útvar hlavného architekta (zilina.sk)