Aktuality


Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

6. apríla 2022

Vyhlasujeme súťaž s názvom „Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu“ pre tím architekta a krajinného architekta, ktorý bude navrhovať obnovu zanedbaných verejných priestorov a vypracovávať rôzne stupne projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania. V súťaži sa bude hodnotiť predovšetkým kvalita doterajšej architektonickej práce. Predmetom zákazky budú riešenia najmä: verejných priestorov a krajinnej architektúry, napríklad areály […]

ÚHA hľadá referenta architektúry a urbanizmu

24. marca 2022

ÚHA Žilina vyhlasuje nové výberové konanie na pozíciu Referent architektúry a urbanizmu. Predpokladaný nástup je od 2.5. 2022. Žiadosti je potrebné zaslať na adresu rudolf.chodelka@zilina.sk do 19. 4. 2022.

Ideová súťaž: Športovo-rekreačný areál Žilina-Chrasť

8. marca 2022

Útvar hlavného architekta mesta Žilina zastupujúci mesto Žilina vyhlasuje verejnú anonymnú ideovú kombinovanú urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov s udelením cien na “ ŠPORTOVO – REKREAČNÝ AREÁL ŽILINA – CHRASŤ „. Cieľom ideovej urbanisticko-krajinárskej súťaže je získanie návrhov najvhodnejšieho využitia územia východne od sídliska Solinky, v priamej väzbe na lesopark Chrasť, pre voľnočasové aktivity širokej verejnosti s dôrazom na environmentálne aspekty. Výsledky súťaže budú slúžiť ako podklad pre všeobecnú diskusiu o ďalšom […]