Aktuality


700 rokov Žiliny – výsledky súťaže

4. júna 2021

Útvar hlavného architekta koncom marca vyhlásil výtvarno-architektonickú súťaž. Cieľom bolo získať výtvarné dielo ako pripomienku 700. výročia udelenia prvých mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročie Privilégia pre žilinských Slovákov. Výtvarné dielo by sa malo stať plnohodnotnou súčasťou Mariánskeho námestia. Do súťaže sa zapojilo 21 autorských kolektívov. O víťazných a odmenených návrhoch rozhodla 19. mája porota v zložení: Mgr. art. Juraj […]

Vyjadrite sa k revitalizácii sídlisk Hliny V, Hliny VI, a Vlčince I, Vlčince IV

8. apríla 2021

Mesto Žilina v spolupráci s ÚHA Žilina zabezpečujú spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk. Cieľom pripravovaných štúdií je vytvoriť priestor, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň budú štúdie slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie následných projektových dokumentácií obnovy verejných priestorov uvedených sídlisk. Do revitalizácie verejného priestoru chceme zapojiť aj samotných občanov, ktorí najlepšie poznajú prostredie, […]

VZN č. 2/2021 o terasách

30. marca 2021

Mimoriadna situácia spojená so šírením pandémie zmenila pohľad na rôzne fenomény v meste – prevádzkovanie terás nevynímajúc. Počas konca minulého roka 2020 sa ukázalo, že prevádzkovanie terás v zimnom období prináša do ulíc život a neopakovateľnú atmosféru, a že vysedávanie ľuďom v exteriéri aj v zimných mesiacov neprekáža, práve naopak. Vedenie mesta sa rozhodlo reflektovať na tieto javy a poverilo Útvar hlavného architekta mesta Žilina vypracovaním nového všeobecného záväzného nariadenia […]