Aktuality


POZVÁNKA: VÝSTAVA A MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA – FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024

27. mája 2024

Srdečne Vás pozývame na Výstavu a medzinárodnú konferenciu: FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 /Záštitu nad podujatím prevzali Dr. Johannes Wimmer, veľvyslanec Rakúskej republiky v SR , Peter Fiabáne, primátor Mesta Žilina, Slovenská komora architektov a Spolok architektov Slovenska/   Trvanie výstavy: 3. – 28. 6. 2024, otvorené v pracovných dňoch od 10:00 do 17:00 Vernisáž: 6. 6. 2024 (štvrtok) od 11:00 do 12:30, /PASÁ:Ž/ Sprievodným podujatím výstavy je Medzinárodná konferencia FÓRUM DREVOSTAVIEB 2024 […]

VÝSTAVA A SEMINÁR / CENA ZUUPS 2023 – CENA ZA URBANIZMUS /

16. mája 2024

Pod záštitou primátora mesta Žilina a v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, hostil Útvar hlavného mesta Žilina v priestoroch Platformy pre architektúru a mestské plánovanie Pasá:ž Výstavu a Seminár o územnom plánovaní. Témou seminára bolo: Plánovanie a jeho význam v rozvoji mesta. Ďakujeme všetkým, ktorí sa Seminára a následnej Vernisáže zúčastnili.    

POZVÁNKA: PREDSTAVENIE IDEOVO-ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE NÁMESTIA PRI KRÍŽI V ZÁVODÍ

23. apríla 2024

Útvar hlavného architekta v spolupráci so študentmi architektúry vypracoval nový vizuál centrálneho verejného priestoru v mestskej časti Závodie. Hlavným dôvodom pre vypracovanie architektonickej štúdie bolo navrhnúť kvalitný verejný priestor s charakterom zeleného námestia a využitím potenciálu tohto miesta. V súčasnosti sa tu nachádza rozsiahla asfaltová plocha, kde dochádza ku križovaniu niekoľkých ulíc a parkovania. Celý priestor je pretkaný sieťou komunikácií, pričom automobilová ani pešia doprava nie je jasne vymedzená. Uprostred sa nachádza kamenný kríž z roku […]