Aktuality


OBEC STAVIA – výstava o viedenskom modeli dostupného bývania

15. marca 2023

VÝSTAVA OBEC STAVIA – Viedenský model dostupného bývania   Útvar hlavného architekta mesta Žilina a Rakúske kultúrne fórum v Bratislave Vás pozývajú na výstavu OBEC STAVIA – Viedenský model dostupného bývania. Výstava odhaľuje ako Viedeň už 100 rokov poskytuje svojím obyvateľom dostupné bývanie. Približne 60 percent Viedenčaniek a Viedenčanov dnes žije v mestských bytoch alebo v bytovej výstavbe financovanej mestom Viedeň. Každý rok mesto investuje približne 500 miliónov eur do novostavieb, […]

REVITALIZÁCIE AREÁLOV VYBRANÝCH ŠKÔL

23. februára 2023

Átrium Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda   Útvar hlavného architekta v spolupráci s architektmi, ktorí boli úspešnými uchádzačmi súťaže Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu vypracoval architektonické štúdie a následné projektové dokumentácie na revitalizácie areálov či vonkajších átrií vybraných základných a materských škôl. Zámerom je skvalitniť životné prostredie a podporiť rozvoj verejnej zelene v areáloch škôl. Vďaka vysúťaženému tímu architekta a krajinného architekta bolo možné […]

VÝSTAVA Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus

18. januára 2023

VÝSTAVA CENA ZUUPS – CENA ZA URBANIZMUS   Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, Spolok architektov Slovenska a Útvar hlavného architekta mesta Žilina Vás pozývajú na výstavu Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus. V rámci výstavy budú prezentovaní laureáti a nominované diela na Cenu za urbanizmus za roky 2011 – 2019. Cieľom výstavy je prezentovať inšpirujúce príklady kvalitného územného rozvoja a diela urbanisticko-architektonicko-krajinárskej tvorby, ktoré boli odbornou porotou nominované a v […]