Aktuality


VÝSTAVA Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus

18. januára 2023

VÝSTAVA CENA ZUUPS – CENA ZA URBANIZMUS   Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, Spolok architektov Slovenska a Útvar hlavného architekta mesta Žilina Vás pozývajú na výstavu Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus. V rámci výstavy budú prezentovaní laureáti a nominované diela na Cenu za urbanizmus za roky 2011 – 2019. Cieľom výstavy je prezentovať inšpirujúce príklady kvalitného územného rozvoja a diela urbanisticko-architektonicko-krajinárskej tvorby, ktoré boli odbornou porotou nominované a v […]

Urbanistická štúdia REVITALIZÁCIA SÍDLISKA VLČINCE II

9. januára 2023

Útvar hlavného architekta v spolupráci s Mestom Žilina a urbanistickým kolektívom spracovali urbanistickú štúdiu na revitalizáciu sídliska Vlčince II. Do procesu boli zapojení aj obyvatelia sídliska Vlčince II. Pri návrhu boli vyhodnotené a zohľadnené taktiež námety a podnety obyvateľov sídliska predložené prostredníctvom dotazníka. Dňa 8. decembra 2022 sa uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi sídliska Vlčince II v priestoroch Denného centra pre seniorov na Námestí J. Borodáča, kde bola predstavená urbanistická štúdia […]

Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline – Výsledky súťaže

28. novembra 2022

V máji 2022 Útvar hlavného architekta Žilina v spolupráci s Mestom Žilina, Správou športových zariadení mesta Žilina a obstaráme.sk vyhlásil verejnú projektovú dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na revitalizáciu a dostavbu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. Areál s budovou Mestskej krytej plavárne vznikol v rokoch 1960-1963 podľa projektu architekta Cimmermanna z roku 1959.  Bola to jedna z prvých krytých moderných plavární vo vtedajšej Česko-slovenskej republike, s 50-metrovým bazénom, ktorý spĺňal olympijské kritériá, […]