Aktuality


ŠTUDENTI ARCHITEKTÚRY WANTED!

25. mája 2022

Vážení, do nášho tímu hľadáme študentov architektúry a urbanizmu, ideálne MSP alebo posledného ročníka BSP na prax – stáž – letnú brigádu. Ak si študent aj nižších ročníkov a máš záujem u nás stážovať, neváhaj a daj nám vedieť – miesta a práce je u nás dosť. Ponúkame: získať skúsenosti na projektoch rôznych mierok od tvorby územných plánov po interiér, od architektonických štúdií cez projektové dokumentácie všetkých stupňov, zoznámiť sa […]

Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline

2. mája 2022

V spolupráci s Mestom Žilina a Správou športových zariadení mesta Žilina vyhlasujeme verejnú projektovú dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na revitalizáciu a dostavbu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. Od súťažiacich sa očakáva návrh nového riešenia športovo-rekreačného areálu Mestskej krytej plavárne s dostavbou nových objektov podľa lokalitného programu. Vo vymedzenom území, na ploche s výmerou cca 2,25 ha je potrebné riešiť novú koncepciu organizácie areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. […]

Interiér Starej radnice – výsledky súťaže

2. mája 2022

Objekt Starej radnice v Žiline prejde kompletnou rekonštrukciou. V spolupráci s mestom Žilina sme zorganizovali vyzvanú súťaž na spracovanie architektonickej štúdie interiéru objektu radnice. Cieľom tejto súťaže bol výber optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia vzhľadom na vysoké nároky objednávateľa na riešenie reprezentatívnych priestorov objektu radnice. Na základe prieskumu trhu a referencií vyhlasovateľ stanovil 2 kritéria vyhodnotenia súťaže a vyzval 6 architektov, resp. architektonických tímov na predloženie cenovej ponuky a ideového návrhu […]