Aktuality


Vyjadrite sa k štúdii revitalizácie sídliska Vlčince III

30. augusta 2023

V spolupráci s Mestom Žilina zabezpečujeme spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk. Po vypracovaní urbanistických štúdií na jednotlivé sídliská ako Hliny I – VIII, Pod nemocnicou, Vlčince I, II a IV sa architekti zamerajú na ďalšiu obytnú zónu, ktorou je sídlisko Vlčince III. Cieľom pripravovanej štúdie je revitalizácia priestoru, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň […]

REVITALIZÁCIE AREÁLOV VYBRANÝCH ŠKÔL

23. februára 2023

Átrium Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda   Útvar hlavného architekta v spolupráci s architektmi, ktorí boli úspešnými uchádzačmi súťaže Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu vypracoval architektonické štúdie a následné projektové dokumentácie na revitalizácie areálov či vonkajších átrií vybraných základných a materských škôl. Zámerom je skvalitniť životné prostredie a podporiť rozvoj verejnej zelene v areáloch škôl. Vďaka vysúťaženému tímu architekta a krajinného architekta bolo možné […]

Deň architektúry 2023

7. septembra 2022

Spolok KRUH v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami pripravuje na jeseň desiaty ročník celorepublikového festivalu, do ktorého sú zapojené české, moravské a slovenské mesta a obce všetkých veľkostí. Tento rok sa uskutoční od 1. do 7. októbra 2020.