Aktuality


REVITALIZÁCIE AREÁLOV VYBRANÝCH ŠKÔL

23. februára 2023

Átrium Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda   Útvar hlavného architekta v spolupráci s architektmi, ktorí boli úspešnými uchádzačmi súťaže Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu vypracoval architektonické štúdie a následné projektové dokumentácie na revitalizácie areálov či vonkajších átrií vybraných základných a materských škôl. Zámerom je skvalitniť životné prostredie a podporiť rozvoj verejnej zelene v areáloch škôl. Vďaka vysúťaženému tímu architekta a krajinného architekta bolo možné […]

Deň architektúry 2022

7. septembra 2022

Spolok KRUH v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami pripravuje na jeseň desiaty ročník celorepublikového festivalu, do ktorého sú zapojené české, moravské a slovenské mesta a obce všetkých veľkostí. Tento rok sa uskutoční od 1. do 7. októbra 2020.

Interiér Starej radnice

14. júla 2022

Žilina kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026, pretože veríme, že je to neopakovateľná príležitosť pre celkovú transformáciu mesta a celého regiónu.