700 rokov Žiliny

26. marca 2021

700 rokov ziliny


Útvar hlavného architekta mesta Žilina zastupujúci Mesto Žilina vyhlasuje ku dňu 26.03.2021 súťaž na výtvarno-architektonické dielo „700 ROKOV ŽILINY“.

Účelom verejnej anonymnej súťaže 700 ROKOV ŽILINY je výtvarno-architektonické riešenie návrhu výtvarného diela, ktoré dôstojným spôsobom pripomenie 700. výročie udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročie Privilégia pre žilinských Slovákov.

Pre Mesto Žilina sú to významné výročia, ktoré chce Žilinčanom a Žilinčankám pripomenúť okrem iného aj realizáciou výtvarného diela. Výtvarné dielo má byť umiestnené na Mariánskom námestí pred historickou radnicou alebo na jej budove. Malo by obyvateľom a návštevníkom mesta priblížiť históriu Žiliny. Z pohľadu mesta sa jedná o historicky a priestorovo dôležitú časť, ktorá je súčasťou hlavného námestia v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Cieľom vyhlasovateľa súťaže návrhov je získať kvalitné riešenie výtvarného diela na vysokej architektonickej a výtvarnej úrovni. Umelecké dielo by sa malo stáť trvalou plnohodnotnou súčasťou námestia a prispieť ku atraktívnosti priestoru.

Súťažné návrhy, ktoré splnili podmienky súťaže, budú hodnotené na základe kreativity navrhovaného riešenia v kontexte výročia, samotného navrhovaného architektonického a výtvarného riešenia, funkčného využitia a realizovateľnosť návrhu a v neposlednom rade na základe originality. Lehota na odovzdanie súťažných návrhov je do 13.05.2021 do 15:00 hod. Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: 19.05. – 20.05.2021.

Viac informácii o súťaži ako aj Súťažné podmienky sú na stiahnutie tu:

[pdfjs-viewer url=“http%3A%2F%2Fuha.zilina.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F700_rokov-%C5%BDiliny_S%C3%9A%C5%A4A%C5%BDN%C3%89-PODMIENKY.pdf“ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=false download=true print=true]

 

Mariánske námestie