Deň architektúry 2022

7. septembra 2022Spolok KRUH v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami vrátane ÚHA Žilina pripravuje na jeseň dvanásty ročník celorepublikového festivalu, do ktorého sú zapojené české, moravské a slovenské mesta a obce všetkých veľkostí. Tento rok sa uskutoční od 30. septembra do 6. októbra 2022 a Žilina sa tak zapojí do festivalu po tretí krát.
Medzinárodný deň architektúry ako taký je oficiálne stanovený na prvý októbrový pondelok. V České republike a lokálne na Slovensku však neoslavujeme iba jeden deň, ale celý týždeň architektúry. Prostredníctvom festivalu je umožnené širokej verejnosti nahliadnuť na svoje okolie nevšednou optikou pod vedením architektov, historikov a odborníkov, ktorí im približujú zaujímavosti z ich štvrte, bydliska a širšieho okolia. Deň architektúry je nielen architektúra a urbanizmus, ale aj širšie súvislosti, ktoré stoja na pozadí vzniku každého domu, parku, štvrte či mesta.

Podtitul tohtoročného festivalu „Nebourej, transformuj!“ sa bude dotýkať každej pripravovanej akcie. Program zaháji komentovaná prehliadka o význame výtvarných diel nielen v architektúre žilinskej železničnej stanice, pokračovať sa bude prechádzkou s výkladom o prelomových obdobiach a rozvoji mesta. Na deti čaká workshop, kde sa na chvíľu sami stanú tvorcami mesta a festival zakončíme prechádzkou Bôrickým parkom, kde preskúmame význam mestských parkov v sídelnej štruktúre mesta.

 

Program DA 2022:

VÝTVARNÉ DIELO V ARCHITEKTÚRE

Komentovaná prehliadka o význame výtvarného diela vo verejnom priestore, jeho prepojení s architektúrou a o pozostatkoch jeho dedičstva s výtvarníčkou a pedagogičkou Darinou Arce na príklade budovy Železničnej stanice.

pi 30.9. | 16:00, Železničná stanica, Žilina (pri podchode pred vstupom)

IDENTITA MESTA

Komentovaná prechádzka o prelomových obdobiach, rozvoji a premenách mesta v čase s architektom Dušanom Mellnerom. Od významných objektov, až po zabudnuté zákutia či menej známe historické míľniky tvoriace jednotlivé vrstvy mesta.

ut 30.9. | 17:00, J. M. Hurbana 11, Žilina

MALÍ ARCHITEKTI

Workshop pre deti (základných škôl a predškolského veku), kde si vyskúšajú silu spolupráce a sami sa stanú architektmi mesta. Deťom sa tak nielen priblíži profesia architektov a urbanistov, ale budú mať možnosť naučiť sa vnímať mesto, priestory a vzťahy v ňom z inej perspektívy.

ut 4.10. | 15:30, Útvar hlavného architekta, Horný Val 67, Žilina

❗️ Prosíme, registrujte miesto pre dieťa / deti mailom na michaela.macekova@zilina.sk

BÔRICKÝ PARK V MINULOSTI A DNES

Prechádzka o histórii a súčasnosti Parku Ľudovíta Štúra, ktorý získal ocenenie Park roka 2020, s mestskou krajinnou architektkou. Priblížime si pôvodný plán parku z roku 1935 vypracovaný architektom Jozefom Kumpánom, no hlavne sa pozrieme na jeho súčasnú podobu. Popri vzniku, histórii a vývoji mestských parkov preskúmame aj ich význam v sídelnej štruktúre mesta.

st 5.10. | 16:00, Park Ľudovíta Štúra, Žilina