O kvalitnej architektúre sa treba rozprávať

8. októbra 2020

Navrat k rieke


Mesto Žilina sa spolu s Útvarom hlavného architekta mesta zapojilo do 10. ročníka festivalu Deň architektúry, ktorý organizuje občianske združenie Kruh. Medzinárodný deň architektúry ako taký je oficiálne stanovený na prvý októbrový pondelok v roku. V Českej republike a na Slovensku sa však neoslavovalo len jeden deň, ale celý týždeň architektúry a to od 1-7/10/2020. Verejnosť sa počas týchto dní mohla napríklad dozvedieť viac o aktuálne platnom Manuáli reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Majitelia budov a prevádzok získavali formou workshopu cenné rady a typy na konkrétne príklady vhodnej/nevhodnej reklamy v historickom centre. Spoločne s hlavným architektom mesta Rudom Chodelkom  mohli v sobotu objavovať nevyužitý potenciál nábrežia troch riek, ktoré pretekajú Žilinou. S plánovanou prekládkou rušňového depa vzniká jedinečný priestor tzv. „Trojbrežie“. Je to oáza zelene v priamom kontakte s vodnou plochou v pešej dochádzkovej vzdialenosti od centra mesta, ktorý dáva Žiline priestor na svoj ďalší rozvoj. A príležitosť návratu ku rieke. Na záver taktiež mohli zažiť návštevu prvej administratívnej budovy kategórie A v Žiline, ktorá je zhotovená na princípoch udržateľnosti. Budovou “Poštová“ na Vlčincoch prevádzal autor rekonštrukcie architekt Alexander Koban.

Festival umožnil širokej verejnosti nahliadnuť na svoje okolie optikou architektov a odborníkov, ktorí im mohli priblížiť zaujímavosti z ich mesta, ponúknuť súvislosti a poukázať na kvalitnú architektúru. A tej v meste nikdy nie je dosť.