POZVÁNKA: Deň bezpečnej ulice na ZŠ s MŠ sv. Gorazda

17. apríla 2024Útvar hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina v týchto mesiacoch pracuje na projekte s názvom Bezpečné ulice, vďaka ktorému chce vytvoriť inkluzívne prostredie a zvýšiť bezpečnosť pohybu detí nielen v okolí škôl. Deti pre svoj zdravý vývoj potrebujú pohyb a určitú mieru slobody, vďaka ktorej sa učia zodpovednosti a nezávislosti. Pohybujú sa však v silne motorizovanom prostredí a automobilová doprava je nadradená ostatným spôsobom dopravy. Zámerom ÚHA je správne vyhodnotiť kolízne situácie či miesta a spolu s deťmi a ich rodičmi nájsť komplexné spôsoby zlepšenia celkovej bezpečnosti na uliciach. Konečným cieľom je zvýšiť podiel detí, ktoré chodia do školy pešo, na bicykli, či verejnou hromadnou dopravou.

V pondelok 29. apríla sa uskutoční deň Bezpečnej ulice na ZŠ s MŠ sv. Gorazda, kedy sú pre deti pripravené rôzne aktivity a workshopy.

(v prípade nepriaznivého počasia zmena programu a dátumu vyhradená)