POZVÁNKA: STRETNUTIE ARCHITEKTOV ŽILINY

2. februára 2024Milí žilinskí kolegovia architekti, starší, mladší, či študenti!

Srdečne Vás všetkých pozývame na 1. oficiálne stretnutie voľného združenia architektov Žiliny – ZAŽ, ktoré sa uskutoční 15.februára 2024 o 18.00 hod v priestoroch galérie EMÓCIA.

Témou stretnutia bude Vizuálny smog.

„Reklama je popri dlažbe, mobiliári, osvetlení, …. jeden z výrazných mestotvorných prvkov. Práve tieto prvky, ktoré človek vníma vo svojom horizonte, vytvárajú silný vizuálny vnem. Výrazným spôsobom ovplyvňujú celkové pôsobenie mesta, jeho atraktivitu a výsledný dojem. Je potrebné existenciu reklamy akceptovať, ale zároveň je nutné na zaistenie kvality verejného priestoru určiť jasné pravidlá spôsobu realizácie reklám, ich umiestnenia, množstva a estetickej kvality.“

Zámerom plánovaných občasných stretnutí je vniesť do odbornej komunity aktuálne diskusie a osvetu v oblasti architektúry, urbanizmu a verejného priestoru, podporu aktivít ÚHA a v neposlednom rade i socializačný prvok.

Všetci ste srdečne vítaní!

 

Stretnutie sa organizuje pod záštitou hlavného architekta mesta a regionálneho zástupcu SKA.