Ideovo-architektonická štúdia návrhu vodných prvkov na Hlinkovom námestí a v Sade SNP

19. januára 2024Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline ,,Realizácia projektu vytvorenia vodného prvku z vodného zdroja potoka Všivák a prispôsobenia priľahlých území na Hlinkovom námestí a v sade SNP bez odstránenia zatrubňovacieho profilu“ Útvar hlavného architekta vypracoval Zadanie Ideovo architektonickej štúdie návrhu vodných prvkov na Hlinkovom námestí a v Sade SNP.  V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na spracovateľa štúdie. V zmysle uznesenia budú spracovatelia štúdie riešiť návrh vodných prvkov vo vymedzenom území prioritne z vodného zdroja potoka Všivák. Vodné prvky môžu samozrejme navrhnúť podľa vlastného uváženia napríklad aj ako výtvarné dielo, fontánu alebo trysky v ploche dlažby ako pripomienku potoka Všivák. Cieľom štúdie je dotvorenie verejného priestoru v jednej z najvýznamnejších častí centra mesta.