SÚŤAŽ – Môj obľúbený strom

29. mája 2023Útvar hlavného architekta s Oddelením životného prostredia mesta Žilina vyhlasujú

SÚŤAŽ pre všetky deti od 0 do 15 rokov

„MÔJ OBĽÚBENÝ STROM“

Termín súťaže predĺžený do 30. septembra 2023

Nakresli svoj obľúbený strom a napíš k nemu krátky príbeh.

Máš svoj obľúbený strom? Čo sa Ti na ňom páči? Viaže sa k nemu nejaký príbeh? Prečo máš rád práve tento strom? Vieš kto ho zasadil? Hrávaš sa v jeho tieni alebo máš na ňom hojdačku? Čo pre Teba znamená? Vieš pomenovať aký je to druh? Je listnatý alebo ihličnatý? Mení sa v priebehu ročných období? V akom prostredí rastie? Myslíš si, že sa má dobre a páči sa mu miesto, kde rastie? Nakresli a napíš nám všetko, čo Ťa k Tvojmu obľúbenému stromu napadne.

Na každý výkres prosíme uviesť meno, priezvisko, školu alebo škôlku, triedu a vek. Výkres spolu s krátkym textom (môže byť aj na druhej strane výkresu, max. A4) zašli poštou alebo dones na adresu Útvar hlavného architekta, Horný Val 67/24, 01001 Žilina v termíne do 30.9.2023.

Všetky zapojené základné a materské školy budú odmenené a všetky práce budú vystavené v priestoroch Útvaru hlavného architekta. Vyhodnotenie bude slávnostne prezentované na vernisáži pre malých aj veľkých na Deň stromu 20.10.2023.

 

Podmienky súťaže

Zapojiť sa môžu všetky základné a materské školy v meste Žilina a aj jednotlivci. Výkresy budú rozdelené do 4 kategórií:

1. 0-3 roky

2. 3-6 rokov alebo deti materských škôl

3. I. st. základnej školy

4. II. st. základnej školy

Súťaž bude prebiehať v 2 kolách. V rámci každej školy a škôlky bude určení 3 víťazi pre adekvátnu kategóriu. Tieto práce postúpia do 2. kola kde bude prebiehať hlasovanie verejnosti.

Súťaž je zameraná na zamyslenie sa nad významom drevín v mestskom urbanizovanom prostredí a nad ich významom v našom živote a v živote malých pozorovateľov.