Urbanistická štúdia Solinky Centrum

27. januára 2022Pod našim vedením vznikla urbanistická štúdia revitalizácie centrálnej časti sídliska Solinky, ktorú vypracovali MEB consulting s.r.o. Zadanie pre urbanistickú štúdie vzniklo na základe podrobných analýz územia a podnetov občanov v spolupráci s poslancami.
Zámerom bolo vo vnútrobloku ulíc Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová vytvoriť zelené námestie s minimálnym množstvom spevnených plôch, sústreďujúc sa aj na vodozádržné opatrenia v území. Hlavným prvkom bolo vytvorenie pešieho prepojenia územím a zhromažďovacej plochy pre stretávanie a príležitostné spoločenské udalosti, ktorá je prirodzeným zakončením pešej promenády s prevádzkami. Väčšia časť „námestia“ je riešená ako zelená pobytová plocha s množstvom vzrastlej zelene, s terénnymi modeláciami a vodným prvkom vo forme brodiska a vodnej sihoti, ktoré nadväzujú na prítomnosť potoka Všivák.
Ďalším krokom bude vypracovanie projektovej dokumentácie pre potrebné stavebné povolenia.
Komplexný návrh urbanistickej štúdie spolu s ostatnými vypracovanými nájdete na: http://uha.zilina.sk/urbanisticke-studie/