Súťaže


Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

6. apríla 2022

Vyhlasujeme súťaž s názvom „Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu“ pre tím architekta a krajinného architekta, ktorý bude navrhovať obnovu zanedbaných verejných priestorov a vypracovávať rôzne stupne projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania. V súťaži sa bude hodnotiť predovšetkým kvalita doterajšej architektonickej práce. Predmetom zákazky budú riešenia najmä: verejných priestorov a krajinnej architektúry, napríklad areály […]

Ideová súťaž: Športovo-rekreačný areál Žilina-Chrasť

8. marca 2022

Útvar hlavného architekta mesta Žilina zastupujúci mesto Žilina vyhlasuje verejnú anonymnú ideovú kombinovanú urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov s udelením cien na “ ŠPORTOVO – REKREAČNÝ AREÁL ŽILINA – CHRASŤ „. Cieľom ideovej urbanisticko-krajinárskej súťaže je získanie návrhov najvhodnejšieho využitia územia východne od sídliska Solinky, v priamej väzbe na lesopark Chrasť, pre voľnočasové aktivity širokej verejnosti s dôrazom na environmentálne aspekty. Výsledky súťaže budú slúžiť ako podklad pre všeobecnú diskusiu o ďalšom […]

700 rokov Žiliny – výsledky súťaže

4. júna 2021

Útvar hlavného architekta koncom marca vyhlásil výtvarno-architektonickú súťaž. Cieľom bolo získať výtvarné dielo ako pripomienku 700. výročia udelenia prvých mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročie Privilégia pre žilinských Slovákov. Výtvarné dielo by sa malo stať plnohodnotnou súčasťou Mariánskeho námestia. Do súťaže sa zapojilo 21 autorských kolektívov. O víťazných a odmenených návrhoch rozhodla 19. mája porota v zložení: Mgr. art. Juraj […]