Aktuality


Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline

2. mája 2022

V spolupráci s Mestom Žilina a Správou športových zariadení mesta Žilina vyhlasujeme verejnú projektovú dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na revitalizáciu a dostavbu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. Od súťažiacich sa očakáva návrh nového riešenia športovo-rekreačného areálu Mestskej krytej plavárne s dostavbou nových objektov podľa lokalitného programu. Vo vymedzenom území, na ploche s výmerou cca 2,25 ha je potrebné riešiť novú koncepciu organizácie areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. […]

Interiér Starej radnice – výsledky súťaže

2. mája 2022

Objekt Starej radnice v Žiline prejde kompletnou rekonštrukciou. V spolupráci s mestom Žilina sme zorganizovali vyzvanú súťaž na spracovanie architektonickej štúdie interiéru objektu radnice. Cieľom tejto súťaže bol výber optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia vzhľadom na vysoké nároky objednávateľa na riešenie reprezentatívnych priestorov objektu radnice. Na základe prieskumu trhu a referencií vyhlasovateľ stanovil 2 kritéria vyhodnotenia súťaže a vyzval 6 architektov, resp. architektonických tímov na predloženie cenovej ponuky a ideového návrhu […]

Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

6. apríla 2022

Vyhlasujeme súťaž s názvom „Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu“ pre tím architekta a krajinného architekta, ktorý bude navrhovať obnovu zanedbaných verejných priestorov a vypracovávať rôzne stupne projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania. V súťaži sa bude hodnotiť predovšetkým kvalita doterajšej architektonickej práce. Predmetom zákazky budú riešenia najmä: verejných priestorov a krajinnej architektúry, napríklad areály […]